Analiza bilingów połączeń telefonicznych w firmie a ochrona prywatności pracowników

Rozwój technologii powoduje, że obecnie na rynku dostępnych jest wiele narzędzi, dzięki którym pracodawca może nadzorować pracę swoich pracowników. Rozwiązania technologiczne proponowane przedsiębiorcom pozwalają na stałą i niemal całkowitą kontrolę nad tym, co robi pracownik w czasie pracy. Pozwalają także sprawdzić, w jaki sposób pracownik korzysta z narzędzi udostępnionych mu przez pracodawcę, takich jak: komputery, laptopy czy telefony.

Dostępność tak wielu form nadzoru nad pracownikami spowodowała, że ich wykorzystanie może powodować naruszenie prywatności pracowników, co skłoniło ustawodawcę do uregulowania przedmiotowej kwestii w Kodeksie pracy.

Przedsiębiorca, który chciałby u siebie w firmie wykorzystywać takie narzędzia do monitorowania swoich pracowników, powinien dokładnie przeanalizować, czy w danej sytuacji wybrane przez niego narzędzie jest dopuszczalne.

W tym kontekście należy wskazać, że forma nadzoru nad pracownikami polegająca na analizie bilingów połączeń telefonicznych jest stosunkowo tanią i łatwo dostępną możliwością monitorowania pracowników. Decydując się jednak na takie rozwiązanie, trzeba mieć na uwadze, aby wykorzystywać je zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu pracy, tak aby nie doprowadzić do naruszenia prywatności pracowników.