Audyt rzetelności i przejrzystości przetwarzania danych

Jedną z naczelnych zasad RODO jest zasada rzetelności i transparentności (art. 12 ust. 1 RODO). Podmioty danych powinny rozumieć, co dzieje się z ich danymi osobowymi powierzanymi różnym firmom. Wszelkie komunikaty dotyczące ochrony danych osobowych powinny być dla podmiotów danych zrozumiałe i przejrzyste, pisane jasnym i prostym językiem.

Grupa Robocza Art. 29 stworzyła odrębny dokument – Wytyczne co do przejrzystości[1]. Stanowi on świetny przewodnik, według którego można dokonać audytu przejrzystości procesów przetwarzania danych osobowych w firmie.

Nie jest możliwe przytoczenie całej treści wytycznych. Zostaną zatem wymienione jedynie najważniejsze zalecenia:

 • Informacje i komunikaty dotyczące przetwarzania danych osobowych powinny być podawane w zwięzłej i przejrzystej formie. Tekst ma być zrozumiały dla przeciętnego użytkownika, który nie zna się na prawie ani kwestiach technicznych. Teksty powinny też być dostosowane do publiczności, do której są kierowane. Przykładowo, w przypadku dzieci czy osób starszych należy dostosować komunikaty do percepcji tych osób.
   
 • Administrator powinien wyeliminować teksty długie, skomplikowane, pisane trudnym prawniczym językiem, powodujące „zmęczenie użytkownika” (obecnie, niestety, większość komunikatów o ochronie danych osobowych tak jest redagowana). Teksty te odstraszają i nie są czytane przez użytkowników, co powoduje, że ważne dla nich informacje w rzeczywistości nie są przez odbiorców rejestrowane.
   
 • Teksty dotyczące ochrony danych osobowych powinny być oddzielone od innych tekstów (np. tekst regula­minu lub długich warunków umownych) i łatwo dostępne dla osób zainteresowanych. Grupa Robocza Art. 29 sformułowała nawet postulat, by tekst polityki prywatności umieszczany na stronie www był dostępny na każdej z zakładek tej strony i to „w odległości” maksymalnie dwóch kliknięć[2].
   
 • Komunikaty powinny być formułowane w stronie czynnej (np. Możesz dowiedzieć się, dzwoniąc do nas pod numer…, zamiast Informacje mogą być udzielone pod numerem… albo Możesz wypisać się z listy, zamiast Przysługuje Ci prawo dokonania sprzeciwu wobec figurowania w zbiorze danych).
   
 • Najlepszym sposobem informowania odbiorców w internecie będzie polityka prywatności pisana w sposób „warstwowy”. W pierwszej kolejności, w miejscu łatwo dostępnym powinny być umieszczane najważniejsze podstawowe informacje wraz z linkami do informacji szczegółowych. Komunikaty mogą być również pisane w formie „rozwijalnej” lub ze znakiem „i” albo „?” sugerującym, że po najechaniu na niego myszką otrzyma się większą ilość informacji. Jeśli przetwarzanie danych osobowych odbywa się w internetowym portalu, gdzie użytkownik posiada swoje konto, dobrym pomysłem jest uruchomienie w panelu sterowania osobnej zakładki „prywatność”, gdzie w każdym momencie użytkownik może zmienić swoje ustawienia. Należy przy tym zadbać o to, by użytkownik mógł łatwo zrozumieć, do czego dane ustawienie służy.
   
 • Frazy takie jak: Możemy używać Twoich danych osobowych do rozwijania nowych usług albo Będziemy używać pozys­kane od Ciebie dane...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem