Blockchain a RODO

Blockchain jest jednym z najbardziej dyskutowanych instrumentów rynkowych, który pojawił się ostatnio i zdobywa coraz większą rzeszę odbiorców. Według niektórych specjalistów pojawienie się blockchain staje się początkiem nowej ery przechowywania danych, co z kolei stymuluje nowe modele biznesowe i rynki, na których obecne są kryptowaluty. Obecnie ciężko przewidzieć, jakie będą skutki pojawienia się technologii, która zapoczątkowała powstanie blockchain, niemniej wiele osób zastanawia się już teraz, jak uregulowana jest zależność pomiędzy rynkiem produktów pochodnych finansowych a przechowywaniem i przetwarzaniem danych użytkowników (RODO), którzy na tym rynku działają. Wątpliwości i rozbieżności w tym temacie wynikają głównie z dwóch powodów.

Po pierwsze – RODO opiera się na podstawowym założeniu, że w odniesieniu do każdych danych osobowych zawsze istnieje co najmniej jedna osoba fizyczna lub prawna – administrator danych, do której korzystający z danej usługi, produktów może zwrócić się w celu egzekwowania prawa wynikającego z unijnych przepisów o ochronie danych[1]. Administratorzy danych muszą stosować się do wymogów RODO. Natomiast mechanizm działania blockchain oparty jest o rozproszone bazy danych, co przekłada się na dążenie do[2] osiągnięcia decentralizacji, zastępując jednoosobowego aktora wieloma różnymi graczami. Brak jasno zdefiniowanego konkretnego podmiotu, osoby, do której można zwrócić się z prośbą czy żądaniem powoduje, że kontrola nad danymi w takim modelu staje się mocno utrudniona.

Po drugie – RODO opiera się na założeniu, że dane mogą być modyfikowane lub usuwane w razie potrzeby, co wynika bezpośrednio z art. 16 i 17 rozporządzenia[3]. Blockchain działa jednak w te...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem