Cookies

Rozporządzenie o ochronie danych osobowych wprowadza sporą rewolucję w kwestii tzw. ciasteczek, czyli niewielkich plików zapisywanych na urządzeniach użytkowników końcowych, służących np. do śledzenia ustawień i aktywności dotyczącej odwiedzanych witryn internetowych.

Najważniejszą zmianą jest to, że nie będzie już wymagana zgoda użytkownika końcowego na instalację ciasteczek, które nie wkraczają w sferę prywatności użytkownika, czyli taką, która ma na celu np. zapamiętanie wybranego przez użytkownika języka strony lub zawartości koszyka w sklepie internetowym, a która przechowywana jest w pamięci podręcznej przeglądarki. Co więcej, zgody nie będą także wymagane przy instalacji ciasteczek używanych do celów analitycznych (np. na potrzeby programu Google Analytics) w celu liczenia użytkowników odwiedzających daną stronę internetową lub sprawdzenia, jakie kategorie, podstrony użytkownicy odwiedzają. Dopóki te dane są zanimizowane, dopóty użytkownik nie będzie musiał wyrażać zgody na ciasteczka (zanimizowane, tzn. takie, których nie da się powiązać wprost z danym konkretnym użytkownikiem, czyli jego adresem e-mail lub jakąkolwiek inną daną osobową).

Jeżeli właściciel e-sklepu będzie chciał wyświetlić użytkownikom zindywidualizowane reklamy lub zaprezentować ofertę pod nich przygotowaną, wówczas musi uzyskać zgody użytkowników. Co ważne, nie będzie ona wyrażana tak jak obecnie, czyli w wyniku kliknięcia na odpowiednie powiadomienie na stronie, tylko poprzez odpowiednie ustawienia przeglądarki internetowej. Zadaniem dostawcy przeglądarki internetowej będzie takie zapewnienie jej standardów prywatności, aby ustawienia prywatności były na korzyść użytkownika, czyli według zasady privacy by default. Zgodnie z tą zasadą administrator serwisu www, dostawca przeglądarki internetowej będzie zobowiązany wdrożyć takie środki techniczne i organizacyjne, aby domyślnie były przetwarzane wyłącznie te dane osobowe, które są niezbędne w celu konkretnego przetwarzania. Dotyczy to ilości zbieranych danych, zakresu przetwarzania, okresu ich przechowywania oraz dostępności. Omawiane środki muszą zapewniać w szczególności, by domyślnie dane osobowe nie były udostępniane bez interwencji danej osoby nieokreślonej liczbie osób fizycznych.

Informacja o zasadzie działania plików cookies powinna być zawarta w polityce prywatności serwisu.

Przykład jednego z zapisów polityki prywatności, który dotyczy celu, w jakim ciasteczka są zapisywane:

 1. Administrator wykorzystuje własne cookies w celu poprawnego działania serwisu, a w szczególności dostosowania zawartości stron internetowych serwisu internetowego do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych serwisu.
   
 2. Administrator wykorzystuje cookies w celu realizacji procesów niezbędnych do pełnej funkcjonalności stron internetowych serwisu internetowego oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry urządzenia użytkownika (takie jak: typ urządzenia, rozdzielczość ekranu, kraj, z którego dochodzi do wejścia) i dzięki temu odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego potrzeb.
   
 3. Administrator usługi wykorzystuje także cookies w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statystycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA).

 

Przykład zapisu z polityki prywatności, który dotyczy czasu przechowywania ciasteczek – RODO kładzie ogromny nacisk na to, aby konsument wiedział, na jak długi okres będą przechowywane jego dane, nawet wtedy, kiedy są zanimizowane:

 1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki coo­kies do urządzenia użytkownika. Zmiany ustawień użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu cookies na urządzeniu użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
   
 2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies, korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
   
 3. Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej serwisu.

Privacy by design, privacy by default

Zasada privacy by default („zasada prywatności w ustawieniach domyślnych”) wprowadza wiele zmian w kwestii projektowania i funkcjonowaniu e-sklepów. Do tej pory w żadnym akcie prawnym nie były określone zasady, jakie powinna spełniać aplikacja, która przetwarza dane osobowe. Co warto podkreślić, bardzo często Generalny Inspektor Danych Osobowych podnosił kwestię bezpieczeństwa danych osobowych wykorzystywanych w procesie projektowania aplikacji webowej. GIODO wprost mówił o konieczności uwzględnienia w krajowym prawodawstwie zasady privacy by design („zasady prywatności w fazie projektowania”), wskazując jej uzasadnienie w zapisach konstytucji RP, w szczególności art. 47, 49 i 51[1].

Zasada privacy by design została wprowadzona art. 25 ust. 1 rozporządzenia, zgodnie z którym:

Uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia, wynikające z przetwarzania, administrator – zarówno przy określaniu sposobów przetwarzania, jak i w czasie samego przetwarzania – wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, takie jak pseudonimizacja, zaprojektowane w celu skutecznej realizacji zasad ochrony danych, takich jak minimalizacja danych, oraz w celu nadania przetwarzaniu niezbędnych zabezpieczeń, tak by spełnić wymogi niniejszego rozporządzenia oraz chronić prawa osób, który...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem