Cyber Security

Komputery i systemy informatyczne stanowią narzędzia ułatwiające i usprawniające pracę oraz wspomagające zarządzanie przedsiębiorstwem. Są tak powszechne, że wspierają one prawie wszystkie możliwe procesy biznesowe. Peter F.

Drucker w książce Menedżer skuteczny określa to zjawisko mianem „ostrej komputerozy” – dzisiaj w systemach informatycznych gromadzi się prawie wszystkie firmowe informacje, w większości są to dane osobowe. Komisja Europejska w swoich materiałach podkreśla, że1:

W Europie ok. 250 mln osób korzysta z internetu każdego dnia. Podajemy i udostępniamy coraz więcej naszych danych w zasadzie podczas każdej życiowej aktywności – czy to płacąc przelewem lub Blikiem, w sklepie tradycyjnym lub internetowym, udzielając się w mediach społecznościowych czy też rozliczając zeznania podatkowe. W tak szybko zmieniającym się cyfrowym świecie dane są czymś, co należy chronić, dlatego ochrona danych osobowych w Europie jest podstawowym prawem każdego obywatela.

 

Dlatego systemy i sieci komputerowe mają szczególne znaczenie z perspektywy RODO.

 

Przetwarzając dane osobowe z użyciem komputera (przed wprowadzeniem RODO), należało spełniać wymagania opisane w jednym z aktów wykonawczych do ustawy o ochronie danych osobowych2, w którym zdefiniowane były wymagania techniczne stawiane „urządzeniom i systemom informatycznym”. Polska była prawdopodobnie jedynym krajem w Europie, który przygotował tego rodzaju szczegółowe wymagania. Przykładowo, jednym z nich była konieczność zmiany stosowania skomplikowanych haseł o długości co najmniej 8 znaków i zmienianych co 30 dni. Kiedy zapisy RODO zaczną być stosowane, wymagania z tego aktu wykonawczego3 przestaną obowiązywać, ale to nie znaczy, że IT nie musi się zmienić i dostosować do nszych wymogów. Wręcz przeciwnie, po stronie systemów informatycznych – z racji tego, że wspierają w zasadzie wszystkie procesy biznesowe – będzie prawdopodobnie najwięcej pracy do wykonania. Niektórzy specjaliści z branży wpadają z tego powodu w panikę, gdyż nowe przepisy nie stawiają żadnych konkretnych wymagań wobec systemów informatycznych.

Skoro najwięcej informacji jest w systemach komputerowych, to w świetle rozporządzenia i nowej ustawy o ochronie danych osobowych zabezpieczenie tych systemów będzie szczególnie ważne.
 

Istotnym czynnikiem wpływającym na rolę bezpieczeństwa systemów informatycznych jest to, że staliśmy się już społeczeństwem informacyjnym, w którym rywalizuje się ze sobą za pomocą informacji. Stąd dane osobowe warto chronić nie tylko dlatego, żeby uniknąć bardzo wysokich kar, ale także aby utrzymać odpowiednią pozycję konkurencyjną organizacji.
 

W Europie idea społeczeństwa informacyjnego została potraktowana bardzo poważnie, a nowe przepisy o ochronie danych stanowią jeden z elementów jego budowania. Świadczy o tym przykładowo prawo do przenoszenia danych (możliwość żądania przeniesienia danych osobowych do innej organizacji opisane w art. 20 RODO), które wydaje się być głównie prawem prokonsumenckim, mającym zapobiegać nadmiernemu związaniu się z przedsiębiorcą oraz zwiększającym konkurencyjność przedsiębiorców, co raczej w luźny sposób wiąże się z ochroną danych osobowych i prywatności. Podkreśla się to także w dokumentach opublikowanych dnia 24 stycznia 2018 r.4 przez Komisję Europejską.

Nikogo chyba nie trzeba przekonywać, jak ważne jest cyberbezpieczeństwo (ang. cybersecurity). Technologia jest wszechobecna – cokolwiek robimy i gdziekolwiek jesteśmy. W ostatnich latach dramatycznie wzrosła skala przetwarzania i ilość wymienianych danych, pojawi...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem