Czy funkcja IOD może być realizowana na drugim etacie?

Obowiązek wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych (dalej: IOD) spowodował, że administratorzy danych, którzy są zobowiązani do jego wyznaczenia, zastanawiają się, na jakich warunkach pracownik lub osoba z zewnątrz może pełnić tę funkcje, tak aby z jednej strony zapewnić zgodność z RODO, a z drugiej zoptymalizować koszty z tym związane.

Na gruncie przepisów RODO nie ma wątpliwości, że osoba pełniąca funkcję IOD może być pracownikiem administratora danych (art. 37 ust. 6 RODO). Pojawia się jednak pytanie, czy w takim przypadku możliwe jest, aby funkcja IOD była realizowana na drugim etacie?

Odpowiedź na tak postawione pytanie wymaga analizy dwóch płaszczyzn, z jednej strony zgodności z przepisami RODO, a z drugiej zasad wynikających z prawa pracy.

Zapewnienie IOD odpowiedniego wymiaru czasu pracy

Podstawowym aspektem, który powinien być brany pod uwagę przy zatrudnianiu osoby pełniącej funkcję IOD na drugim etacie, jest kwestia zagwarantowania takiego wymiaru czasu pracy, aby zadania IOD były możliwe do wykonania bez przeszkód1. Jak wynika z art. 38 ust. 6 RODO, IOD może wykonywać inne zadania i obowiązki, ale to na administratorze danych ciąży powinność zadbania, by takie zadania i obowiązki nie powodowały konfliktu interesów.

Zapewni...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem