Czy można wyznaczyć dwóch zastępców IOD?

Co więcej, jak wynika ze stanowiska PUODO, możliwe jest wyznaczenie dwóch zastępców IOD, jeśli u danego administratora danych zachodzi taka potrzeba. Taką interpretację wskazał PUODO w newsletterze dla Inspektorów Ochrony Danych, wyd. 10 października 2020 r. W przedmiotowym opracowaniu PUODO wskazuje, że „dopuszczalne jest, by administrator wyznaczył dwie osoby zastępujące IOD. Jedna realizowałaby zadania IOD podczas jego nieobecności, a druga wówczas, gdyby w pracy nie było zarówno IOD, jak i tej pierwszej, zastępującej go osoby. Przyjęcie takiego rozwiązania jest racjonalne, umożliwia bowiem zapewnienie ciągłości wykonywania zadań IOD, a tym samym podnosi standard ochrony danych”1. Dodatkowo PUODO wskazuje, że określenie kwestii zastępstwa może zostać uregulowane w wewnętrznym zarządzeniu administratora danych. Należy przy tym pamiętać, aby dokładnie określić, kto i za jakie zadania odpowiada, zwłaszcza gdy zarówno IOD, jak i jego...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem