Czy pracodawca może pozyskiwać od pracownika informacje na temat powodu odejścia z pracy?

W dobie malejącego bezrobocia oraz braku wykwalifikowanych specjalistów na rynku pracy coraz więcej pracodawców stara się poznać powody, jakimi kierują się pracownicy zwalniający się z ich zakładu pracy. Taka wiedza może w istotny sposób przyczynić się do poprawienia warunków pracy, nie tylko finansowych, ale także np. organizacyjnych, socjalnych czy atmosfery w pracy.

Należy jednak mieć na uwadze, że pytanie pracownika o powód jego odejścia z pracy może doprowadzić do tego, że pracodawca będzie przetwarzał jego dane osobowe, zwłaszcza gdy odpowiedź na takie pytanie dostarczy pracodawcy informacji o sytuacji zdrowotnej, rodzinnej czy materialnej pracownika. Oczywiście do przetwarzania danych w takich przepadkach będzie dochodziło, jeżeli pracodawca będzie pytał w sposób sformalizowany o powody odejścia z pracy, a uzyskane odpowiedzi będą wykorzystywane do wewnętrznych celów pracodaw...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem