Dyrektywa Omnibus – jakie zmiany wprowadza w branży e-commerce?

Od dnia 28 maja 2022 r. zaczęły obowiązywać przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2161 z dnia 27 listopada 2019 r. zmieniającej dyrektywę Rady 93/13/EWG i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 98/6/WE, 2005/29/WE oraz 2011/83/UE w odniesieniu do lepszego egzekwowania i unowocześnienia unijnych przepisów dotyczących ochrony konsumenta z dnia 27 listopada 2019 r. (Dz. Urz. UE.L Nr 328, s. 7) – tzw. dyrektywy Omnibus.

Zmiany wprowadzone nowymi przepisami obowiązują przede wszystkim przedsiębiorców działających w branży e-commerce. Zakres zmienionych przepisów dotyczy w głównej mierze ochrony praw konsumentów.

Najważniejsze zmiany wprowadzone przepisami dyrektywy Omnibus

Poniżej omówiono najważniejsze zmiany, które obowiązują w branży e-commerce.

Zmiany w zasadach prowadzenia wyprzedaży

W pierwszej kolejności zmieniły się zasady przeprowadzania wyprzedaży. Zgodnie z dodanym w dyrektywie 98/6/WE art. 6a: w każdym ogłoszeniu o obniżce ceny podaje się wcześniejszą cenę stosowaną przez podmiot gospodarczy przez określony okres przed zastosowaniem obniżki ceny. Wcześniejsza cena oznacza najniższą cenę stosowaną przez podmiot gospodarczy w okresie, który nie może być krótszy niż 30 dni przed zastosowaniem obniżki ceny.

Takie ukształtowanie przepisów ma zapobiegać nieuczciwie prowadzonym wyprzedażom i zmusić sprzedawców internetowych do pokazywania wcześniejszych cen danego produktu, tak aby konsumenci mieli porównanie, jak zmieniała się cena oferowanych towarów oraz usług przed obniżką cen i po niej.

Zwiększenie przejrzystości platform sprzedażowych

Zmienione zostały także zasady prezentacji produktów w sklepach internetowych. W art. 7 dyrektywy 2005/29/WE dodano ust. 4a, zgodnie z którym: w wypadku udostępnienia konsumentom możliwości wyszukiwania produktów oferowanych przez różnych przedsiębiorców lub konsumentów na podstawie zapytania przez podanie słowa kluczowego, wyrażenia lub innej wartości wejściowej, niezależnie od tego, gdzie transakcje są ostatecznie zawierane, za istotne uważa się ogólne informacje, udostępniane w specjalnej części interfejsu internetowego, która jest w sposób bezpośredni i łatwy dostępna ze strony, na której prezentowane są wyniki wyszukiwania, dotyczące głównych parametrów decydujących o plasowaniu produktów przedstawianych konsumentowi w wyniku wyszukiwania oraz względne znaczenie tych parametrów w porównaniu z innymi parametrami.

Przy czym „plasowanie” zdefiniowano jako przyznawanie określonej widoczności produktom w formie, w jakiej to plasowanie zostało przedstawione, zorganizowane lub przekazane przez przedsiębiorcę, niezależnie od środków technologicznych wykorzystanych do takiego przedstawienia, zorganizowania lub przekazu.

W dyrektywie 2...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem