Ewidencja udostępniania danych osobowych – jak ustrzec się błędów przy prowadzeniu rejestru?

Udostępnienie danych osobowych jest jednym z rodzajów operacji przetwarzania danych wskazanym w art. 4 pkt 2 RODO określającym definicję „przetwarzania”, które zgodnie z tym przepisem oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak m.in. ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie.

Do udostępniania danych osobowych, jak i do wszystkich procesów przetwarzania danych, znajdzie zastosowanie art. 5 RODO, który określa zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych. El...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem