Identyfikacja i oszacowanie zasobów (aktywów)

Nr zasobu

Nazwa zasobu (aktywa)

Rodzaj zasobu

Rodzaj danych

Właściciel zasobu

Wartość zasobu

ZS-1

Pracownicy

Pracownicy spółki

Wrażliwe

Departament spraw
pracowniczych

Wysoka

ZS-2

Najemcy

Najemcy i członkowie ich rodzin

Wrażliwe

Departament
zakwaterowania

Wysoka

ZS-3

Wszelkie
działania
marketingowe

Adresaci działań
marketingowych

Zwykłe

Departament marketingu

Niska

ZS-4

Kontrahenci –
najemcy lokali użytkowych

Kontrahenci – najemcy
lokali użytkowych

Wrażliwe

Departament finansowy

Wysoka

ZS-5

Kandydaci
do pracy

Kandydaci ubiegający się o pracę w spółce

Zwykłe

Departament spraw
pracowniczych

Niska

ZS-6

Najemnicy lokali mieszkalnych

Najemcy lokali
mieszkalnych

Zwykłe

Departament
nieruchomości

Niska

ZS-7

Dłużnicy

Dłużnicy spółki

Wrażliwe

Departament windykacji

Wysoka

ZS-8

Skargi i wnioski

Osoby fizyczne składające skargi i wnioski

Zwykłe

Departament obsługi
biura prezesa

Niska

ZS-9

Interesanci, klienci, petenci – rejestr osobowy

Interesanci, klienci, petenci –
zarejestrowani w rejestrach ruchów osobowy...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem