Identyfikacja i oszacowanie zasobów (aktywów)

Nr zasobu

Nazwa zasobu (aktywa)

Rodzaj zasobu

Rodzaj danych

Właściciel zasobu

Wartość zasobu

ZS-1

Pracownicy

Pracownicy spółki

Wrażliwe

Departament spraw
pracowniczych

Wysoka

ZS-2

Najemcy

Najemcy i członkowie ich rodzin

Wrażliwe

Departament
zakwaterowania

Wysoka

ZS-3

Wszelkie
działania
marketingowe

Adresaci działań
marketingowych

Zwykłe

Departament marketingu

Niska

ZS-4

Kontrahenci –
najemcy lokali użytkowych

Kontrahenci – najemcy
lokali użytkowych

Wrażliwe

Departament finansowy

Wysoka

ZS-5

Kandydaci
do pracy

Kandydaci ubiegający się o pracę w spółce

Zwykłe

Departament spraw
pracowniczych

Niska

ZS-6

Najemnicy lokali mieszkalnych

Najemcy lokali
mieszkalnych

Zwykłe

Departament
nieruchomości

Niska

ZS-7

Dłużnicy

Dłużnicy spółki

Wrażliwe

Departament windykacji

Wysoka

ZS-8

Skargi i wnioski

Osoby fizyczne składające skargi i wnioski

Zwykłe

Departament obsługi
biura prezesa

Niska

ZS-9

Interesanci, klienci, petenci – rejestr osobowy

Interesanci, klienci, petenci –
zarejestrowani w rejestrach ruchów osobowych

Zwykłe

Departament obsługi
biura prezesa

Niska

ZS-10

Korespondencja, w tym EOD

Adresaci i nadawcy
korespondencji

Zwykłe

Departament obsługi
biura prezesa

Niska

ZS-11

Rejestr członków rad nadzorczych

Członkowie rad
nadzorczych

Wrażliwe

Departament nadzoru właścicielskiego

Wysoka

ZS-12

Oferenci

Oferenci – potencjalni klienci

Zwykłe

Departament
nieruchomości

Niska

ZS-13

Archiwum

Osoby fizyczne ujęte
w zasobach archiwalnych

Wrażliwe

Departament obsługi biura

Wysoka

ZS-14

Zleceniobiorcy

Zleceniobiorcy zamówień –
osoby fizyczne

Zwykłe

Departament zamówień publicznych

Niska

ZS-15

Zakładowy
Fundusz
Świadczeń
Socjalnych

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Wrażliwe

Departament spraw
pracowniczych

Wysoka

ZS-16

Medialna baza danych

Baza dziennikarzy, baza rzeczników prasowych

Zwykłe

Public Relations

Niska

ZS-17

Akta spraw
sądowych

Akta spraw sądowych

Wrażliwe

Departament prawny

Wysoka

ZS-18

Opinie prawne

Opinie prawne

Zwykłe

Departament prawny

Niska

ZS-21

ZSI

Zintegrowany System
Informatyczny (ZSI)

Wrażliwe

Departament
teleinformatyki

Średnia

ZS-22

SFK

System finansowo-księgowy

Wrażliwe

Departament finansowy

Średnia

ZS-23

Teczki

Akta osobowe

Wrażliwe

Departament spraw
pracowniczych

Średnia

Akta windykacyjne

Wrażliwe

Departament windykacji

Średnia

ZS-24

Dyski twarde

Dyski twarde

Wrażliwe

Departament
teleinformatyki

Średnia

ZS-25

Nośniki optyczne

Nośniki optyczne (CD)

Wrażliwe

Średnia

ZS-26

Nośniki
magnetyczne

Nośniki magnetyczne
(flash driver)

Wrażliwe

Średnia

ZS-27

Stacje robocze

Stacje robocze

Średnia

Drukarki

Niska

Monitory

Niska

Klawiatury

Niska

UPS-y

Niska

ZS-28

Infrastruktura kablowa

Okablowanie połączeniowe

 

Niska

Okablowanie zasilające

Niska

ZS-29

Oprogramowanie
systemowe i użytkowe

Oprogramowanie
systemowe

Średnia

Oprogramowanie użytkowe

Średnia

Oprogramowanie
antywirusowe

Średnia

Oprogramowanie
narzędziowe

Średnia

ZS-30

Usługi systemowe

Usługi – zapisywanie

Niska

Usługi – drukowanie

Niska

Usługi – wytwarzanie

Niska

Usługi – odczytywanie

Niska

Usługi – przechowywanie

Niska

Usługi – kopiowanie
(na inny nośnik)

Niska

ZS-31

Usługi on-line

Świadczenie usług on-line

Niska

ZS-32

Dokumentacja bezpieczeństwa

Dokumentacja
bezpieczeństwa

Inspektor ochrony danych

Średnia

ZS-33

Lokalizacja
siedziby spółki

Lokalizacja siedzib spółki

Departament obsługi biura

Niska

ZS-34

Administrator systemu

Administrator systemu

Prezes spółki

Średnia

ZS-35

Inspektor
ochrony danych

Inspektor ochrony danych

Prezes spółki

Średnia

ZS-36

Użytkownicy
danych

Użytkownicy danych

Kierownicy jednostek
i komórek organizacyjnych,
samodzielne stanowiska pracy

Średnia