Informowanie klientów o wycieku ich danych i przykłady naruszeń

Artykuł 34. ust. 1 nakazuje, aby informować osoby o naruszeniu ochrony danych osobowych, gdy może ono powodować wysokie ryzyko dla prywatności:

Jeżeli naruszenie ochrony danych osobowych może powodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, administrator bez zbędnej zwłoki zawiadamia osobę, której dane dotyczą, o takim naruszeniu.

​​​​​​

 

W rozporządzeniu nie wskazano dokładnie, w jakich sytua­cjach trzeba to będzie robić. Podano jedynie, że osoby, których dane dotyczą, należy informować „jasnym i prostym językiem” (art. 34 ust. 2), a informacja powinna co najmniej opisywać możliwe konsekwencje naruszenia ochrony danych osobowych oraz opisywać środki zastosowane lub proponowane przez administratora w celu zaradzenia naruszeniu ochrony danych osobowych, w tym w stosownych przypadkach środki w celu zminimalizowania jego ewentualnych negatywnych skutków.

 

Przykłady naruszenia bezpieczeństwa danych

 

Keylogger

W jednej z firm wykryto tzw. keylogger – oprogramowanie, a czasami urządzenie, które zbiera informacje o tym, jakie klawisze były naciskane na klawiaturze. Niekiedy potrafi dużo więcej, np. zapisywać ruchy myszki czy zawartość ekranu. W tym przypadku był to sprzęt wpięty między klawiaturę a komputer, który swoim wyglądem przypominał „przejściówkę” do klawiatury. Użytkownik miał problemy z prawidłowym działaniem klawiatury i poprosił informatyka o pomoc. Ten, próbując naprawić komputer, odkrył podejrzane urządzenie, odpiął je od komputera, zabezpieczył w woreczku foliowym, po czym przekazał informację o zdarzeniu do działu IT, który podjął dalsze działania mające na celu ustalenie sprawców zdarzenia:

 • sprawdzenie nagrań z monitoringu (telewizji przemys­łowej), aby wykryć podejrzane osoby albo ograniczyć krąg podejrzanych osób,
 • zweryfikowanie numerów IP, z jakimi łączył się komputer w ostatnich dniach,
 • sprawdzenie numerów IP, jakie próbowały połączyć się z komputerem,
 • próba uzyskania informacji od dystrybutora, kto kupił podpięte urządzenie (na urządzeniu znajdował się numer seryjny),
 • próba odczytania danych z keyloggera (nieudana),
 • zastawienie pułapki na sprawcę, który być może w najbliższych dniach będzie chciał zabrać urządzenie, aby nie pozostawić śladów.

 

Działania te nie przyniosły pożądanych skutków. Jednocześnie na policję zostało zgłoszone podejrzenie popełnienia przestępstwa. Niestety, nie można było odczytać odcisków palców osób podejrzanych, ponieważ keylogger był dotykany przez wiele osób, w tym m.in. informatyka.

 

Keylogger mógł zapisać hasła dostępu do firmowych systemów informatycznych, a także prywatne hasła użytkowników, dlatego wszystkie służbowe hasła zostały zmienione, użytkownik otrzymał także zalecenie zmiany własnych haseł do prywatnych usług (np. poczty elektronicznej czy serwisów społecznościowych). Komputer został przeskanowany na obecność złośliwego oprogramowania, sprawdzono także, czy nie zostały zmienione istotne dane. Obserwacji została poddana także komunikacja komputera w sieci, tj. sprawdzenie, jakie dane wysyła i odbiera z sieci, na jakich portach nasłuchuje itd.

 

Inspektor ochrony danych osobowych, działając na podstawie udzielonego mu pełnomocnictwa, wysłał zgłoszenie naruszenia ochrony danych osobowych do organu nadzorczego, uznając że jest wysoce prawdopodobne, że naruszenie będzie skutkowało „ryzykiem naruszenia praw lub wolności osób fizycznych”, chociaż to ryzyko jest dość trudno ocenić precyzyjnie, bo nie wiadomo, do jakich danych przestępca uzyskał dostęp.

 

Zagubienie laptopa

Laptopy giną stosunkowo często. Najczęściej jest to kradzież, ale bywa także, że użytkownik zostawi go przez roztargnienie w pociągu czy w restauracji. W każdym przypadku powinien jak najszybciej poinformować o tym zdarzeniu odpowiednią osobę w organizacji. Istotne jest, aby ustalić:

 • jak dane były zabezpieczone na laptopie,
 • jakie dane znajdowały się na laptopie.

 

Jeśli dane na laptopie zaszyfrowano, to należy upewnić się, czy hasło do odszyfrowania nie było zapisane na kartce,
w notesie i czy nie przechowywano go razem z laptopem. Jeśli tak nie było, ryzyko wycieku danych jest prawie żadne,
stratą dla organizacji jest jedynie wartość sprzętu.

 

Jeśli jednak dane nie były zaszyfrowane, to problem jest o wiele większy, bo istnieje ryzyko, że osoba, która weszła w posiadanie laptopa, odczyta dane, a jeśli nawet nie, to może go odsprzedać komuś, kto może to zrobić.

 

Działania, jakie wówczas należy podjąć, to m.in.:

 • ustalić, jakie mogą być potencjalne szkody dla organizacji w związku z utratą laptopa,
 • poinformować osobę odpowiedzialną za komunikację z mediami o zdarzeniu, tak aby była przygotowana na ewentualne pytania, np. dziennikarzy,
 • poinformować o zdarzeniu inspektora ochrony danych i dostarczyć mu wszystkie niezbędne informacje,
 • tak aby mógł wysłać zgłoszenie do organu nadzorczego, a może nawet i poinformować osoby, których dane dotyczą,
 • zmienić hasła do wszystkich systemów, do których dostęp miał użytkownik.
   

Jeśli doszło do kradzieży, warto zgłosić ten fakt na policję. Kradzież lub zgubienie laptopa często stanowi (spóźnioną) lekcję dla przedsiębiorcy, dlatego już wcześniej warto pomyśleć o wdrożeniu szyfrowania, podobnie w przypadku
urządzeń...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem