Jak dostosować automatyczne profilowanie do nowych wymogów

Należy podkreślić, że RODO wprowadza definicję profilowania, która nie występowała we wcześ¬niejszych przepisach. Zgodnie z RODO profilowaniem jest każde zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych polegające na wykorzystaniu tych danych do oceny czynników osobowych osoby fizycznej. W uproszczeniu profilowanie polega na wyciąganiu wniosków z wykorzystaniem automatycznego algorytmu na podstawie pewnych informacji o danej osobie, przypisując jej inne cechy. Tymi wnioskowanymi czynnikami osobowymi mogą być przykładowo: sytuacja ekonomiczna, efektywność pracy, zdrowie, zainteresowania, preferencje, lokalizacja, wiarygodność (np. kredytowa).

Profilowanie może być zarówno prostą operacją, w której z jednej informacji wnioskuje się o drugiej, albo może być skomplikowanym procesem, w którym zbiera się dużą ilość danych o konkretnym użytkowniku po to, by stworzyć całościowy jego „profil”, a następnie przypisywać tak stworzonej „personie” konkretne zachowania konsumpcyjne.

Należy pamiętać o tym, że regulacji RODO podlega tylko profilowanie, które odbywa się w sposób automatyczny.
Chodzi więc o sytuację, gdy za pomocą algorytmów informatycznych lub innych automatycznych narzędzi dochodzi do wnioskowania, czyli przyporządkowania określonych cech poszczególnym osobom. Jeśli w danym procesie (np. sprzedażowym, rekrutacyjnym czy innym) będzie dochodziło do profilowania, ale na skutek operacji myślowych człowieka – nie będzie to profilowaniem w rozumieniu RODO. Człowiek musi posiadać znaczącą rolę w danym procesie, tj. być podmiotem rzeczywiście decyzyjnym, a nie np. jedynie „pro forma” zatwierdzającym każdy wynik, który zostanie mu podsunięty przez system informatyczny.

Przykłady profilowania:

  • Profilowanie proste: na podstawie lokalizacji automatycznie wyciągany jest wniosek o zamożności, np. algo­rytm automatycznie kwalifikuje osoby zamieszkujące w Warszawie jako bardziej zamożne niż osoby mieszkające w Bieszczadach.
  • Profilowanie skomplikowane: algorytm zbiera wiele różnych danych wynikających z zachowania danej osoby na portalu społecznościowym, na tej podstawie tworzy „profil”, któremu przypisuje określone preferencje zakupowe, np. kobieta, wiek 30–35 lat, mieszka w dużym mieście, posiada wykształcenie prawnicze, wykazuje zainteresowanie artykułami dziecięcymi, wykazuje zainteresowanie górami i sportami górskimi -> algorytm tworzy profil osoby –...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem