Jak nie naruszać RODO w wypadku wykorzystania zdjęć personelu na stronie organizacji i identyfikatorach?

Wizerunek pracownika stanowi jego dane osobowe. Umieszczenie zdjęć pracowników na stronie internetowej pracodawcy (lub w mediach społecznościowych) oraz na identyfikatorach wykorzystywanych u danego pracodawcy będzie przetwarzaniem danych osobowych pracownika i musi odbywać się z poszanowaniem przepisów RODO.

Wykorzystanie zdjęć pracowników na stronie internetowej pracodawcy

Zakres i sposób przetwarzania przez pracodawcę danych osobowych pracownika wynika z art. 221 Kodeksu pracy. Natomiast zgodnie z art. 221a zgoda osoby ubiegającej się o zatrudnienie lub pracownika może stanowić podstawę przetwarzania przez pracodawcę innych danych osobowych niż wymienione w art. 221. Oznacza to, że wszystkie inne dane osobowe, które nie zostały określone w katalogu wynikającym z tego przepisu, pracodawca może przetwarzać jedynie na podstawie zgody pracownika.

Tego rodzaju danymi osobowymi są też zdjęcia pracowników. Umieszczenie na stronie internetowej pracodawcy albo w jego mediach społecznościowych wizerunków pracowników jest możliwe wyłącznie na podstawie ich dobrowolnej zgody.

W tym miejscu należy jednak zwrócić uwagę na art. 221a Kodeksu pracy, zgodnie z którym brak zgody pracownika na przetwarzanie przez pracodawcę jego danych osobowych lub jej wycofanie, nie może być podstawą niekorzystnego traktowania osoby pracownika, a także nie może powodować wobec niego jakichkolwiek negatywnych konsekwencji, zwłaszcza nie może stanowić przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia, wypowiedzenie umowy o pracę lub jej rozwiązanie bez wypowiedzenia przez pracodawcę.

WAŻNE!

Pracodawcy muszą zatem pamiętać, że zwracając się do pracownika o wyrażenie zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w formie umieszczenia zdjęć pracowników na stronie internetowej organizacji, muszą zapewnić pracownikom możliwość dobrowolnego wyrażenia zgody na takie przetwarzanie.

„Dobrowolność” oznacza również, że pracownik może nie wyrazić takiej zgody albo swoją zgodę w każdej chwili wycofać. W takiej sytuacji nie powinny go z tego tytułu spotkać żadne negatywne konsekwencje.

Nie może być zatem sytuacji, w których pracodawca np. decyduje się na koncepcję projektu strony internetowej, która zakłada umieszczenie na niej zdjęć pracowników, licząc na to, że pracownicy pod presją grupy czy sytuacji zgodzą się na publikację swojego wizerunku. Tego rodzaju decyzja pracownika musi być niewymuszona, czyli przykładowo projekt graficzny strony internetowej musi zakładać opcję, że część pracowników nie godzi się na publikacje swoich zdjęć. Pracownicy muszą czuć, że mogą nie zgodzić się na publikację swoich zdjęć i ani pracodawca, ani współpracownicy nie bę...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem