Jak prowadzić dokumentację wewnętrzną dotyczącą realizacji praw osób, których dane dotyczą

Osoby, których dane dotyczą, otrzymały na podstawie przepisów RODO szereg uprawnień, dzięki którym mogą świadomie decydować o zakresie danych osobowych ich dotyczących, przetwarzanych przez poszczególnych administratorów danych.

Poza tym uprawnienia po stronie osób, od których zbierane są dane osobowe, wiążą się z szeregiem obowiązków po stronie administratorów danych.

Co bardzo ważne, zgodnie z art. 5 ust. 2 RODO, administrator jest odpowiedzialny za przestrzeganie zasad d...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem