Jak reagować w przypadku błędnego lub przypadkowego otrzymania korespondencji e-mail

Każdej osobie może zdarzyć się sytuacja, że przypadkowo otrzyma wiadomość e-mail, która nie była do niej skierowana lub zauważy, że kierowana do niej korespondencja jest wysłana nieprawidłowo, np. wysłano ją do wielu adresatów bez funkcji „kopia ukryta”.

W przypadku błędnie otrzymanej korespondencji nie należy jej otwierać, czytać ani dalej przesyłać. Jeżeli jest możliwe, można skontaktować się z nadawcą i powiadomić go o incydencie.

Natomiast jeśli wiadomość e-mail kierowana do wielu odbiorów została wysłana w taki sposób, że nie ukryto adresu pozostałych odbiorów, to również należy skontaktować się z nadawcą i zgłosić zauważony błąd. Dodatkowo, jeśli w wyniku tak wysłanej korespondencji obawiamy się, że mogło dojść również do ujawnienia naszego adresu e-mail, można zwrócić się do administratora danych w celu wyjaśnienia przez niego zaistniałej sytuacji i otrzymania informacji, czy i w jakim zakresie doszło do naruszenia bezpieczeństwa dotyczących nas danych osobowych oraz jakie środki zaradcze zostały podjęte w celu zminimalizowania ewentualnego ryzyka, naruszenia naszych praw lub wolności, do którego mogło dojść w wyniku zaistniałego incydentu.