Jak skutecznie zabezpieczyć elektroniczne nośniki informacji

Przepisy RODO nie wskazują sztywnych zasad dotyczących zabezpieczeń, jakie muszą zastosować administratorzy danych. Zgodnie jednak z art. 32 RODO administrator danych powinien wdrożyć odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ustalonemu ryzyku naruszenia praw lub wolności osób fizycznych. Odpowiednie zabezpieczenia powinny zatem zostać dobrane na podstawie przeprowadzanej analizy ryzyka, z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztów wdrażania oraz charak...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem