Jak sprawdzić, czy podmiot, któremu powierzamy przetwarzanie danych osobowych, spełnia wymogi RODO?

Przepisy RODO kładą bardzo duży nacisk na konieczność sprawdzania, czy podmiot, z którym zawarliśmy umowę powierzenia przetwarzania, spełnia wymogi RODO. Wynika to z art. 28 ust. 1 RODO, zgodnie z którym administrator danych powinien korzystać wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, które zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak aby przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

Jak zatem sprawdzić, czy podmiot, z którym zawarliśmy umowę powierzenia przetwarzania danych, spełnia wymogi RODO? Admi...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem