Jak zgodnie z RODO kupować i sprzedawać bazy marketingowe

Sprzedaż lub zakup bazy marketingowej – to bardzo kuszące rozwiązanie dla przedsiębiorców, którzy chcieliby skutecznie zareklamować swoje usługi lub towary i pozyskać nowych klientów.

Jednak przedsiębiorcy, którzy chcieliby zakupić taką bazę, trafiają często na informację, że jest to niezgodne z RODO albo nielegalne.

Czy sprzedaż baz marketingowych jest legalna?

W pierwszej kolejności należy wskazać, że co do zasady sprzedaż baz marketingowych jest dopuszczalna. Należy jednak pamiętać, że konieczne jest spełnienie szeregu wymagań, żeby móc w sposób legalny sprzedać albo kupić bazę marketingową.

Jaką zgodę musi wyrazić osoba, której dane dotyczą, aby jej dane mogły trafić do bazy marketingowej?

Przedsiębiorca, który chce kupić lub sprzedać bazę marketingową, powinien przede wszystkim pamiętać, że dane osobowe powinny się znaleźć w bazie marketingowej na podstawie odpowiedniej zgody.

Co bardzo ważne, pozyskiwanie zgód w celach prowadzenia kampanii marketingowych jest regulowane przez trzy akty prawne: RODO, ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawę Prawo telekomunikacyjne.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną zakazane jest przesyłanie niezamówionej informacji handlowej skierowanej do oznaczonego odbiorcy będącego osobą fizyczną za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej. Informację handlową uważa się za zamówioną, jeżeli odbiorca wyraził zgodę na otrzymywanie takiej informacji, w szczególności udostępnił w tym celu identyfikujący go adres elektroniczny.

Trzeba także pamiętać, że w powołanym przepisie wyraźnie wskazano, że działanie sprzeczne z powyższymi zapisami stanowi czyn nieuczciwej konkurencji, zagrożony karami wskazanymi w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Również art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne wymaga uzyskania zgody na marketing bezpośredni poprzez telefon lub kom...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem