Jak zrealizować uprawnienia kontrahenta do ograniczenia przetwarzania

Ograniczenie przetwarzania danych zostało zdefiniowane w RODO jako oznaczenie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania. Skutkiem ograniczenia przetwarzania danych ma być możliwość przechowywania danych i wykonywania tylko tych operacji, na które zgadza się podmiot danych, a niezależnie takich, które są potrzebne do sporów lub ochrony praw innego podmiotu lub gdy zachodzi ważny interes publiczny.

Zrealizowanie prawa do ograniczenia przetwarzania danych może nastąpić poprzez:

  • czasowe przeniesienie wybranych danych osobowych do innego systemu przetwarzania,
  • uniemożliwienie użytko...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem