Jaki rodzaj monitorowania pracowników można wykorzystać w firmie?

Jak wynika z art. 223 § 1 Kodeksu pracy, jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia organizacji pracy umożliwiającej pełne wykorzystanie czasu pracy oraz właściwego użytkowania udostępnionych pracownikowi narzędzi pracy, pracodawca może wprowadzić kontrolę służbowej poczty elektronicznej pracownika (monitoring poczty elektronicznej).

Dodatkowo w § 2 tego przepisu wskazano, że monitoring poczty elektronicznej nie może naruszać tajemnicy kores­pondencji oraz innych dóbr osobistych pracownika.

Powołane przepisy są o tyle istotne, że § 4 tego artykułu stanowi, iż znajdują one odpowiednie zastosowanie do innych form monitoringu niż monitoring poczty elektronicznej, jeśli ich zastosowanie jest konieczne do realizacji celów określonych w § 1.
 

Wskazówka

Pracodawca może stosować różne formy monitoringu pr...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem