Jaki rodzaj monitorowania pracowników można wykorzystać w firmie?

Jak wynika z art. 223 § 1 Kodeksu pracy, jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia organizacji pracy umożliwiającej pełne wykorzystanie czasu pracy oraz właściwego użytkowania udostępnionych pracownikowi narzędzi pracy, pracodawca może wprowadzić kontrolę służbowej poczty elektronicznej pracownika (monitoring poczty elektronicznej).

Dodatkowo w § 2 tego przepisu wskazano, że monitoring poczty elektronicznej nie może naruszać tajemnicy kores­pondencji oraz innych dóbr osobistych pracownika.

Powołane przepisy są o tyle istotne, że § 4 tego artykułu stanowi, iż znajdują one odpowiednie zastosowanie do innych form monitoringu niż monitoring poczty elektronicznej, jeśli ich zastosowanie jest konieczne do realizacji celów określonych w § 1.
 

Wskazówka

Pracodawca może stosować różne formy monitoringu pracowników, jeśli ich zastosowanie jest konieczne do realizacji celów związanych z zapewnieniem organizacji pracy, która umożliwia pełne wykorzystanie czasu pracy oraz właściwe użytkowanie udostępnionych pracownikowi narzędzi pracy.

W tej sytuacji można uznać, że analiza bilingów połączeń telefonicznych w firmie co do zasady jest dopuszczalną formą monitorowania pracowników.

Pamiętać jednak należy, że wprowadzenie tego rodzaju monitoringu wymaga dopełnienia wszystkich wymogów określonych w Kodeksie pracy.

Pracodawca powinien zatem zadbać o to, żeby stosowana przez niego forma monitoringu nie naruszała prawa do prywatności jego pracowników.