Język komunikacji z osobami, których dane dotyczą

Kolejnym aspektem, do którego administrator danych i IOD nie przywiązują często należytej uwagi, jest język komunikacji z osobami, których dane dotyczą. Zgodnie z zasadą przejrzystości w art. 5 ust. 1 lit. a RODO, wszelkie informacje kierowane do ogółu społeczeństwa lub osoby, której dane dotyczą, powinny być zwięzłe, łatwo dostępne i zrozumiałe, formułowane jasnym i prostym językiem, a w stosownych przypadkach dodatkowo wizualizowane. Informacje te mogą być przekazywane w formie elektronicznej, np. za pomocą strony internetowej, gdy są kierowane do ogółu społeczeństwa. Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy duża liczba podmiotów i złożoność technologiczna działań sprawiają, że osobie, której dane dotyczą, trudno jest dowiedzieć się i zrozumieć, czy dotyczące jej dane osobowe są zbierane, przez kogo oraz w jakim celu, np. w przypadku reklamy w internecie. Dodatkowo wszelkie informacje i komunikaty kierowane do dzieci powinny być sformułowane tak jasnym i prostym językiem, by dziecko mogło je bez trudu zrozumieć (motyw 58 RODO).

W tej sytuacji administrator danych i IOD, który udziela mu zaleceń dotyczących realizacji wymogów RODO, powinni zadbać o to, aby wszelkie klauzule informacyjne, zapytania o udzielenie zgody na przetwarzanie danych, a przede wszystkim korespondencja kierowana do osób, których dane dotyczą, zostały sformułowane w sposób, który pozwoli tej osobie zrozumieć jej treść i nie będzie ona miała wątpliwości, np. jak jej dane są przetwarzane, co się z nimi dzieje, czy i jakie kroki może podjąć, chcąc zrealizować prawa, które na mocy RODO przysługują. Natomiast często można spotkać długie i skomplikowane klauzule informacyjne, np. z banków czy towarzystw ubezpieczeniowych, które ze względu na obszerną treść i specjalistyczny język są niezrozumiałe dla klie...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem