Korzystanie ze służbowego adresu e-mail byłego pracownika a podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO

W opublikowanym przez UODO w październiku 2018 r. poradniku: „Ochrona danych osobowych w miejscu pracy. Poradnik dla pracodawców” na pytanie: „Czy, a jeśli tak, to w jakim zakresie pracodawca może wykorzystać służbowy adres e-mail po byłym pracowniku?” udzielona została odpowiedź:

„(…) Jeśli adres e-mail byłego pracownika stanowi dane osobowe, wówczas taki adres powinien zostać usunięty z chwilą zakończenia stosunku pracy, a przed usunięciem konta wszystkie dane związane z wykonywaną pracą powinny zostać przekazane pracodawcy. Pracodawca może zobowiązać pracownika do skontaktowania się z osobami, z którymi pracownik pozostawał w służbowych relacjach, celem poinformowania ich o usunięciu adresu e-mail. Natomiast po zakończeniu współpracy pracodawca może tak skonfigurować serwer poczty, aby korespondencja była przekierowana na inny adres, a także żeby nadawca otrzymywał zwrotną wiadomość informującą, że nie ma takiego użytkownika” (por. https://uodo.gov.pl/pl/138/545, str. 25-26).

Rozwinięciem do ww. wyjaśnień jest decyzja Prezesa UODO z dnia 19 lutego 2019 r., ZSZZS.440.658.2018, w której organ ten wskazał na wykorzystywanie przez spółkę, będącą byłym pracodawcą, adresu mailowego zawierającego imię i nazwisko byłego pracownika, będącego jednocześnie wspólnikiem oraz wiceprezesem tej spółki, odpowiedzialnego za prowadzenie jej spraw i kontakt z kontrahentami.

Według organu ww. spółka wykorzystuje ww. adres e-mail po zakończeniu współpracy jedynie w celu poinformowania kontrahentów o zmianach, jakie nastąpiły w jej władzach, co odbywa się za pomocą automatycznej odpowiedzi kierowanej do kontrahenta zainteresowanego kontaktem z byłym pracownikiem. Obejmuje ona informację o tym, że osoba ta nie jest już zatrudniona w spółce oraz wskazanie, pod jakim adresem mailowym można kontaktować się z aktualnymi przedstawicielami spółki. W ocenie ww. organu tego rodzaju działanie można potraktować jako prawnie usprawiedliwiony interes administratora danych, w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

W uzasadnieniu ww. decyzji Prezes UODO – m.in. wskazując: „(…) prawnie uzasadnione interesy administratora mogą stanowić podstawę do przetwarzania tylko w sytuacji, w której mają one nadrzędny charakter w stosunku do interesów lub podstawowych praw i wolności osób, której dane dotyczą” – stwierdził: „W przedmiotowej sprawie koniecznym dla ochrony uzasadnionego interesu Spółki jest, by poinformować kontrahentów, podejmujących próby nawiązania kontaktu ze Spółką poprzez adres mailowy opatrzony danymi Skarżącego, o aktualnych...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem