Kwalifikacje inspektora ochrony danych

Administrator danych, który jest zobowiązany lub który chce zatrudnić inspektora ochrony danych, powinien przed podjęciem tej decyzji rzetelnie sprawdzić merytoryczne przygotowanie kandydata do pełnienia tej funkcji. Posiadanie przez inspektora odpowiedniej wiedzy w dziedzinie ochrony danych osobowych jest warunkiem koniecznym i gwarantem właściwego i rzetelnego wykonywania swoich obowiązków.

RODO wymaga fachowego przygotowania inspektora ochrony danych, kładąc nacisk na jego kwalifikacje zawodowe i fachową wiedzę w zakresie prawa i praktyki w dziedzinie przetwarzania danych osobowych.

Ponadto wiedza inspektora ochrony danych powinna obejmować znajomość profilu działalności administratora danych osobowych i podmiotu przetwarzającego oraz związanych z tym profilem:

  • wymogów prawnych,
  • szczegółów funkcjonowania danej organizacji,
  • szczegółów prowadzonych operacji przetwarzania danych oraz ich ochrony,
  • specyfiki i konkretnych potrzeb administratora danych i podmiotu przetwarzającego dane,
  • metod przetwarzania i wymiany danych...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem