Minimalizacja danych

RODO zaleca wykorzystywanie danych, które są niezbędne do funkcjonowania danego rozwiązania. Przykładem tego może być ograniczona do kilku miesięcy historia operacji na rachunku dostępna w systemach bankowości elektronicznej.

Określenie „niezbędny” nie oznacza, że można zbierać tylko niezbędne dane osobowe, chodzi raczej o to, aby w określonych aplikacjach nie przechowywać wi...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem