Narzędzia do wykrywania naruszeń

Aby móc zgłaszać naruszenia, trzeba umieć je wykrywać, a do tego potrzebne są odpowiednie procesy i narzędzia, o czym wspomina się w motywie 87 preambuły:

Należy się upewnić, czy wdrożono wszelkie odpowiednie techniczne środki ochrony i wszelkie odpowiednie środki organizacyjne, by od razu stwierdzić naruszenie ochrony danych osobowych i szybko poinformować organ nadzorczy i osobę, której dane dotyczą.

 

 

Bez wątpienia potrzebne będą techniczne mechanizmy pozwalające wykrywać naruszenia, takie jak m.in.:

 • systemy monitorowania i korelowania zdarzeń w systemach komputerowych (SIEM),
 • rozwiązania do wykrywania i zatrzymywania zagrożeń w sieciach komputerowych (różnego rodzaju IDS/IPS),
 • programy wykrywające potencjalne „wycieki” informacji (DLP),
 • systemy kontroli dostępu do sieci (NAC),
 • rozwiązania do zarządzania urządzeniami mobilnymi (EMM, MDM).

 

Oczywiście, same rozwiązania niewiele pomogą, jeśli nie będzie osoby, a w większych organizacjach zespołu, który będzie je operacyjnie obsługiwał. Często taki zespół określa się mianem SOC – ang. security operations centre.

 

SIEM – Security Information and Event Management

 

Każdy system produkuje tzw. logi z zapisami rozmaitych zdarzeń. System SIEM gromadzi zdarzenia z bardzo wielu miejsc, filtruje, normalizuje, agreguje i koreluje je, zamieniając na wartościowe z punktu widzenia bezpieczeństwa repozytorium danych.

 

SIEM jest coraz popularniejszym narzędziem w wielu orga­nizacjach, swojego rodzaju centralnym punktem informacji na temat bezpieczeństwa.
 

Organizację bez rozwiązania klasy SIEM należy uznać za ślepą – ona po prostu nie wie, co się w jej sieci dzieje. Można to zobrazować na następującym przykładzie: Firma ma 100 użytkowników oraz przechowuje dane na 20 serwerach, czyli w 120 miejscach musi sprawdzać logi. Dochodzą do tego logi z innych systemów – DHPC, WINS, Active Directory, logi aplikacji, urządzeń sieciowych, systemów antywirusowych, proxy, filtrowania ruchu internetowego, firewalla itd. Nawet gdyby nakazano kilku administratorom sprawdzać non stop wszystkie logi, to i tak nie zapewni się bezpieczeństwa.

 

System SIEM w IT pełni taką samą funkcję, jak system kamer przemysłowych w budynkach (CCTV). Korzyści z wdrożenia SIEM jest wiele, najważniejsze z nich to:

 • możliwość sprawdzenia, czy doszło do incydentu w sieci komputerowej,
 • podłączenie logów z wielu różnych źródeł,
 • jedno centralne miejsce do przeprowadzania „śledztw” komputerowych – wszystkie informacje pod ręką,
 • korelowanie zdarzeń ze sobą i wykrywanie anomalii (np. osoba, która nigdy nie pracuje dłużej niż do godz. 17.00, nagle zostaje w pracy do 22.00, z jej komputera nastąpiło logowanie do sieci z Warszawy, a 15 minut później z Meksyku),
 • monitorowanie logów na bieżąco,
 • alarmowanie o zdarzeniach – niektóre systemy SIEM potrafią nawet zlecić podjęcie akcji, np. zablokowanie konta albo dostępu do Internetu, tak aby zmniejszyć lub nie dopuścić do szkody.

 

IDS/IPS – Intrusion Detection/Prevention Systems

 

IDS (ang. Intrusion Detection System) – to rozwiązania służące do wykrywania prób ataków na sie...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem