Narzedzia do zapewnienia zgodności z RODO – normy ISO

Intuicyjne szacowanie ryzyka może prowadzić do błędów.

Aby ich uniknąć, zamiast tworzyć własne metody, lepiej i bezpieczniej skorzystać z już istniejących rozwiązań. Najbardziej znane są normy przygotowane przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną ISO. Jest to organizacja pozarządowa i zrzeszająca ponad 161 członków[1]. Patrząc na to, jakie skupia kraje, można uznać, że reprezentuje cały świat, co więcej – cały świat standaryzuje. ISO deklaruje, że przygotowało dotąd ponad 22 000 rozmai­tych standardów dotyczących prawie każdej branży.

 

Standaryzacja, nazywana też normalizacją, ma wiele zalet – pozwala ujednolicić procesy i produkty, daje większą pewność uzyskiwanych efektów. W produkcji dóbr trudno sobie wyobrazić jej brak; bez niej każdy produkt byłby inny. Normalizacja jest niezbędna w wielu obszarach, przykładowo normami objęte są:

  • numery rachunków bankowych IBAN: ISO 13616,
  • rozmiary obuwia: ISO 9407,
  • numeracja książek ISBN: ISO 2108,
  • zapis na CD i DVD: ISO 9660.

 

Właściwie nie trzeba daleko szukać przykładów standaryzacji, samo RODO jest standardem. Według preambuły
RODO:

(9) Różnice w stopniu ochrony praw i wolności osób fizycznych w państwach członkowskich – w szczególności prawa do ochrony danych osobowych – w związku z przetwarzaniem danych osobowych mogą utrudniać swobodny przepływ danych osobowych w Unii. Mogą zatem stanowić przeszkodę w prowadzeniu działalności gospodarczej na szczeblu Unii, zakłócać konkurencję oraz utrudniać organom wykonywanie obowiązków nałożonych na nie prawem Unii (...).

(10) Aby zapewnić wysoki i spójny stopień ochrony osób fizycznych oraz usunąć przeszkody w przepływie danych osobowych w Unii, należy zapewnić równo­rzędny we wszystkich państwach członkowskich stopień ochrony praw i wolności osób fizycznych w związku z przetwarzaniem takich danych. Należy zapewnić spójne i jednolite w całej Unii stosowanie przepisów o ochronie podstawowych praw i wolności osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

 

Jak widać, różnice w stopniu ochrony stanowią przeszkody, zaś usunąć je może spójne i jednolite stosowanie przepisów, tj. standaryzacja.

 

Wracając do ISO, podstawowym przedmiotem działalności tej organizacji jest standaryzacja różnych rozwiązań technicznych i organizacyjnych. Aby dokument uzyskał status międzynarodowego standardu, 75% organizacji członkowskich biorących udział w głosowaniu musi zgadzać się co do jego treści. Respektowanie norm ISO jest dobrowolne.

 

Ze stosowaniem standardów ISO wiąże się kilka pewnych nie...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem