Niepełnosprawność pracownika – jakie dane może przetwarzać pracodawca?

Przetwarzanie danych o niepełnosprawności pracownika budzi niejednokrotnie wątpliwości pracodawców, zarówno jeśli chodzi o podstawy prawne takiego przetwarzania, sposób przetwarzania oraz zakres danych i dokumentów, jakie może przetwarzać pracodawca.

Dobrowolność podania informacji o stanie zdrowia

Przetwarzanie danych szczególnych kategorii, a takimi są dane o stanie zdrowia, w tym dotyczące niepełnosprawności, może odbywać się tylko w określonych przypadkach. Jednocześnie zgodnie z art. 2b ust. 2 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 123,
poz. 776): przedstawienie pracodawcy dokumentów potwierdzających dane osobowe o stanie zdrowia jest
dobrowolne.

W tej sytuacji to pracownik decyduje, kiedy i czy w ogóle przedstawi pracodawcy dokumenty dotyczące jego niepełnosprawności i czy będzie chciał skorzystać z przysługujących mu jako osobie niepełnosprawnej uprawnień pracowniczych.

Jakie dokumenty może przetwarzać pracodawca w związku z niepełnosprawnością pracownika?

Podstawowym dokumentem, jaki pracownik musi przedstawić pracodawcy, jeśli chce być zatrudniony jako osoba niepełnosprawna i korzystać z uprawnień pracowniczych, które przysługują takiej osobie, jest orzeczenie o niepełnosprawności, które potwierdza jej stopień. Zgodnie z § 13 Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności z dnia 15 lipca 2003 r. (Dz. U. Nr 139, poz. 1328), orzeczenie o stopniu niepełnospraw...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem