O czym należy pamiętać, przygotowując politykę stosowania urządzeń mobilnych?

Administrator danych, który chce wdrożyć i przygotować efektywną politykę stosowania urządzeń mobilnych, powinien pamiętać o kilku uniwersalnych aspektach, które znajdą zastosowanie w każdym podmiocie. W przypadku większych podmiotów taką politykę należy odpowiednio rozbudować, ale w mniejszych jednostkach wystarczające może być ogólne opisanie procedur pod warunkiem, że od strony technicznej i informatycznej zostaną wdrożone skuteczne zabezpieczenia (np. zabezpieczenia hasłami, antywirusami, zastosowanie VPN).

Protokół przekazania urządzenia mobilnego

W pierwszej kolejności konieczne jest sporządzenie protokołu przekazania urządzenia mobilnego. W takim protokole należy opisać nie tylko, jakie urządzenie jest przekazywane, jego stan, parametry itd., ale także szczegółowo należy opisać, jakiego rodzaju dane osobowe się na nim znajdują (jeśli są na nim zgromadzone zbiory danych osobowych).

Wdrożenie odpowiednich zabezpieczeń

Wdrożenie odpowiednich zabezpieczeń w przypadkach przekazania pracownikom urządzeń mobilnych do przetwarzania danych osobowych jest kluczową kwestią. Tylko bowiem odpowiednio dobrane zabezpieczenia pozwolą
na zminimalizowanie ryzyka naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych, co bezpośrednio wpływa także na kwestię odpowiedzialności administratora danych za ochronę danych osobowych i ewentualne skutki niewywiązania się z tych obowiązków (np. kary administracyjne).

WSKAZÓWKA!

Wdrożenie odpowiednich zabezpieczeń w przypadku wykorzystania urządzeń mobilnych to...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem