Obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO

Dokonując zakupu bazy marketingowej, należy pamiętać o tym, że wobec osób, których dane znajdują się w bazie, należy zrealizować obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO.

Zgodnie z tym przepisem, jeżeli danych osobowych nie pozyskano od osoby, której dane dotyczą, administrator podaje osobie, której dane dotyczą, szereg informacji, w tym o prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, o źródle pochodzenia danych osobowych, a gdy ma to zastosowanie – także informację o tym, czy dane pochodzą ze źródeł publicznie dostępnych.

Administrator danych zobowiązany jest przekazać te informacje w rozsądnym terminie po pozyskaniu danych osobowych, najpóźniej w ciągu miesiąca, mając na uwadze konkretne okoliczności przetwarzania danych osobowych. Jeżeli natomiast dane osobowe mają być stosowane do komunikacji z osobą, której dane dotyczą, informacje te powinny zostać przekazane najpóźniej przy pierwszej takiej komunikacji z osobą, której dane dotyczą.

Powyższe oznacza zatem, że po zakupie bazy marketingowej przedsiębiorca powinien zawiadomić osoby, których dane są w bazie, że jest on administratorem tych danych, wskazać, skąd pozyskał dane oraz poinformować, że te osoby mają prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 

Ważne

Zakup bazy marketingowej wiąże się z ryzykiem, gdyż to administrator danych, który zakupił taką bazę, odpowiada za prawidłowość i rzetelność pozyskanych do niej danych osobowych. Aktualny administrator musi wykazać, że baza została zbudowana w legalny sposób, na podstawie prawidłowo wyrażonych zgód.

Oczywiście, powyższe uwagi dotyczą wyłącznie sfery prawnej.

Wielu specjalistów zajmujących się marketingiem wskazuje, że zakup bazy marketingowej nie przynosi tak spektakularnych rezultatów, jakich oczekują przedsiębiorcy.

Dużo bardziej skutecznym narzędziem do marketingu może okazać się zbudowanie własnej bazy na podstawie prowadzonych przez siebie kampanii reklamowych.