Oszacowanie (określenie) podatności zasobów na zidentyfikowane zagrożenia

Nr
zasobu

Nazwa zasobu (aktywa)

Rodzaj
zasobu

Rodzaj
danych

Numer i nazwa zagrożenia

ZG-1

ZG-2

ZG-3

ZG-4

ZG-5

ZG-6

ZG-7

ZG-8

ZG-9

ZG-10

ZG-11

ZG-12

ZG-13

ZG-14

ZG-15

ZG-16

ZG-17

ZG-18

ZG-19

ZG-20

Pożar

Zalanie

Zanieczyszczenie

Katastrofa budowlana, poważny
wypadek

Zniszczenie urządzeń lub
nośników

Pył,
korozja, wychłodzenie

Zjawiska
klimatyczne
(np. smog, ekstremalne temperatury, wilgotność)

Zjawiska
pogodowe (np. piorun, huragan)

Powódź

Awaria systemu klimatyzacji

Utrata dostaw prądu

Utrata
możliwości
korzystania z łączy tele-
komunika-
cyjnych

Promieniowanie elektromagnetyczne

Promieniowanie cieplne

Prze­chwycenie
sygnałów
na skutek
zjawiska
interferencji

Szpiegostwo
zdalne,
terroryzm,
wandalizm

Wykorzystanie promieniowania ujawniającego (w tym podsłuch)

Kradzież nośników lub dokumentów

Kradzież urzą­dzenia

Odtworzenie z powtórnie wykorzy­stanych
nośników

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

ZS-1

Pracownicy

Pracownicy spółki

Wrażliwe

2

1

1

1

2

2

1

1

0

1

2

2

2

1

2

3

2

2

2

1

ZS-2

Najemcy

Najemcy
i członkowie ich rodzin

Wrażliwe

2

1

1

1

2

2

1

1

0

1

2

2

2

1

2

3

2

2

2

1

ZS-3

Wszelkie
działania
marketingowe

Adresaci działań marketingowych

Zwykłe

2

1

1

1

2

2

1

1

0

1

2

2

2

1

2

3

2

2

2

1

ZS-4

Kontrahenci –
najemcy lokali użytkowych

Kontrahenci –
najemcy lokali użytkowych

Wrażliwe

2

1

1

1

2

2

1

1

0

1

2

2

2

1

2

3

2

2

2

1

ZS-5

Kandydaci
do pracy

Kandydaci
ubiegający się o pracę w spółce

Zwykłe

2

1

1

1

2

2

1

1

0

1

2

2

2

1

2

3

2

2

2

1

ZS-6

Najemnicy lokali mieszkalnych

Najemcy lokali mieszkalnych

Zwykłe

2

1

1

1

2

2

1

1

0

1

2

2

2

1

2

3

2

2

2

1

ZS-7

Dłużnicy

Dłużnicy spółki

Wrażliwe

2

1

1

1

2

2

1...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem