Oszacowanie (określenie) podatności zasobów na zidentyfikowane zagrożenia

Nr
zasobu

Nazwa zasobu (aktywa)

Rodzaj
zasobu

Rodzaj
danych

Numer i nazwa zagrożenia

ZG-1

ZG-2

ZG-3

ZG-4

ZG-5

ZG-6

ZG-7

ZG-8

ZG-9

ZG-10

ZG-11

ZG-12

ZG-13

ZG-14

ZG-15

ZG-16

ZG-17

ZG-18

ZG-19

ZG-20

Pożar

Zalanie

Zanieczyszczenie

Katastrofa budowlana, poważny
wypadek

Zniszczenie urządzeń lub
nośników

Pył,
korozja, wychłodzenie

Zjawiska
klimatyczne
(np. smog, ekstremalne temperatury, wilgotność)

Zjawiska
pogodowe (np. piorun, huragan)

Powódź

Awaria systemu klimatyzacji

Utrata dostaw prądu

Utrata
możliwości
korzystania z łączy tele-
komunika-
cyjnych

Promieniowanie elektromagnetyczne

Promieniowanie cieplne

Prze­chwycenie
sygnałów
na skutek
zjawiska
interferencji

Szpiegostwo
zdalne,
terroryzm,
wandalizm

Wykorzystanie promieniowania ujawniającego (w tym podsłuch)

Kradzież nośników lub dokumentów

Kradzież urzą­dzenia

Odtworzenie z powtórnie wykorzy­stanych
nośników

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

ZS-1

Pracownicy

Pracownicy spółki

Wrażliwe

2

1

1

1

2

2

1

1

0

1

2

2

2

1

2

3

2

2

2

1

ZS-2

Najemcy

Najemcy
i członkowie ich rodzin

Wrażliwe

2

1

1

1

2

2

1

1

0

1

2

2

2

1

2

3

2

2

2

1

ZS-3

Wszelkie
działania
marketingowe

Adresaci działań marketingowych

Zwykłe

2

1

1

1

2

2

1

1

0

1

2

2

2

1

2

3

2

2

2

1

ZS-4

Kontrahenci –
najemcy lokali użytkowych

Kontrahenci –
najemcy lokali użytkowych

Wrażliwe

2

1

1

1

2

2

1

1

0

1

2

2

2

1

2

3

2

2

2

1

ZS-5

Kandydaci
do pracy

Kandydaci
ubiegający się o pracę w spółce

Zwykłe

2

1

1

1

2

2

1

1

0

1

2

2

2

1

2

3

2

2

2

1

ZS-6

Najemnicy lokali mieszkalnych

Najemcy lokali mieszkalnych

Zwykłe

2

1

1

1

2

2

1

1

0

1

2

2

2

1

2

3

2

2

2

1

ZS-7

Dłużnicy

Dłużnicy spółki

Wrażliwe

2

1

1

1

2

2

1

1

0

1

2

2

2

1

2

3

2

2

2

1

ZS-8

Skargi i wnioski

Osoby fizyczne składające skargi i wnioski

Zwykłe

2

1

1

1

2

2

1

1

0

1

2

2

2

1

2

3

2

2

2

1

ZS-9

Interesanci, klienci, petenci – rejestr osobowy

Interesanci,
klienci, petenci – zarejestrowani w rejestrach ruchów osobowych

Zwykłe

2

1

1

1

2

2

1

1

0

1

2

2

2

1

2

3

2

2

2

1

ZS-10

Korespondencja

Adresaci i nadawcy korespondencji

Zwykłe

2

1

1

1

2

2

1

1

0

1

2

2

2

1

2

3

2

2

2

1

ZS-11

Rejestr członków rad nadzorczych

Członkowie rad nadzorczych

Wrażliwe

2

1

1

1

2

2

1

1

0

1

2

2

2

1

2

3

2

2

2

1

ZS-12

Oferenci

Oferenci –
potencjalni klienci

Zwykłe

2

1

1

1

2

2

1

1

0

1

2

2

2

1

2

3

2

2

2

1

ZS-13

Archiwum

Osoby fizyczne ujęte w zasobach archiwalnych

Wrażliwe

2

1

1

1

2

2

1

1

0

1

2

2

2

1

2

3

2

2

2

1

ZS-14

Zleceniobiorcy

Zleceniobiorcy zamówień – osoby fizyczne

Zwykłe

2

1

1

1

2

2

1

1

0

1

2

2

2

1

2

3

2

2

2

1

ZS-15

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Zakładowy
Fundusz Świadczeń Socjalnych

Wrażliwe

2

1

1

1

2

2

1

1

0

1

2

2

2

1

2

3

2

2

2

1

ZS-16

Medialna baza danych

Baza dziennikarzy

Zwykłe

2

1

1

1

2

2

1

1

0

1

2

2

2

1

2

3

2

2

2

1

ZS-17

Akta spraw
sądowych

Akta spraw
sądowych

Wrażliwe

2

1

1

1

2

2

1

1

0

1

2

2

2

1

2

3

2

2

2

1

ZS-18

Opinie prawne

Opinie prawne

Zwykłe

2

1

1

1

2

2

1

1

0

1

2

2

2

1

2

3

2

2

2

1

ZS-21

ZSI

Zintegrowany
System
Informatyczny (ZSI)

Wrażliwe

2

1

1

1

2

2

1

1

0

1

2

2

2

1

2

3

2

2

2

1

ZS-22

SFK

System finansowo-księgowy

Wrażliwe

2

1

1

1

2

2

1

1

0

1

2

2

2

1

2

3

2

2

2

1

ZS-23

Teczki

Akta osobowe

Wrażliwe

2

2

2

1

1

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

1

Akta windykacyjne

Wrażliwe

2

2

2

1

1

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

1

ZS-24

Dyski twarde

Dyski twarde

Wrażliwe

2

1

1

1

2

2

1

1

0

1

2

2

2

1

2

3

2

2

2

1

ZS-25

Nośniki optyczne

Nośniki
optyczne (CD)

Wrażliwe

2

1

1

1

2

2

1

1

0

1

2

2

2

1

2

3

2

2

2

1

ZS-26

Nośniki
magnetyczne

Nośniki
magnetyczne
(flash driver)

Wrażliwe

2

1

1

1

2

2

1

1

0

1

2

2

2

1

2

3

2

2

2

1

ZS-27

Stacje robocze

Stacje robocze

2

1

1

1

2

2

1

1

0

1

2

2

2

1

2

3

2

2

2

1

Drukarki

2

1

1

1

2

2

1

1

0

1

2

2

2

1

2

3

2

1

2

1

Monitory

2

1

1

1

2

2

1

1

0

1

2

2

2

1

2

3

2

1

2

1

Klawiatury

2

1

1

1

2

2

1

1

0

1

2

2

2

1

1

1

2

1

1

1

UPS-y

2

1

1

1

2

2

1

1

0

1

2

2

2

1

1

1

2

1

1

1

ZS-28

Infrastruktura kablowa

Okablowanie
połączeniowe

2

1

1

1

2

2

1

1

0

1

2

2

2

1

1

1

2

0

1

0

Okablowanie
zasilające

2

1

1

1

2

2

1

1

0

1

2

2

2

1

1

1

2

0

1

0

ZS-29

Oprogramowanie systemowe i użytkowe

Oprogramowanie systemowe

2

1

1

1

2

2

1

1

0

1

2

2

2

2

2

2

2

0

0

2

Oprogramowanie użytkowe

2

1

1

1

2

2

2

1

0

1

2

2

2

2

2

2

2

0

0

2

Oprogramowanie antywirusowe

2

1

1

1

2

2

2

1

0

1

2

2

2

2

2

2

2

0

0

2

Oprogramowanie narzędziowe

2

1

1

1

2

2

2

1

0

1

2

2

2

2

2

2

2

0

0

2

ZS-30

Usługi
systemowe

Usługi –
zapisywanie

1

1

1

1

2

2

1

0

0

1

2

1

1

1

1

2

1

0

0

1

Usługi –
drukowanie

1

1

1

1

2

2

1

0

0

1

2

1

1

1

1

2

1

0

0

1

 

 

Usługi –
wytwarzanie

1

1

1

1

2

2

1

0

0

1

2

1

1

1

1

2

1

0

0

1

Usługi –
odczytywanie

1

1

1

1

2

2

1

0

0

1

2

1

1

1

1

2

1

0

0

1

Usługi –
przechowywanie

1

1

1

1

2

2

1

0

0

1

2

1

1

1

1

2

1

0

0

1

Usługi –
kopiowanie
(na inny nośnik)

1

1

1

1

2

2

1

0

0

1

2

1

1

1

1

2

1

0

0

1

ZS-31

Usługi on-line

Świadczenie
usług on-line

1

1

1

1

2

2

1

0

0

1

2

1

1

1

2

2

1

0

0

1

ZS-32

Dokumentacja bezpieczeństwa

Dokumentacja bezpieczeństwa

1

1

0

0

0

0

1

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

ZS-33

Lokalizacja siedzib

Lokalizacja siedziby

2

2

1

1

1

1

2

1

0

1

1

1

1

1

0

0

1

1

1

0

ZS-34

Administrator systemu

Administrator systemu

1

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ZS-35

Inspektor
ochrony danych

Inspektor ochrony danych

1

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ZS-36

Użytkownicy danych

Użytkownicy danych

1

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Nr
zasobu

Nazwa zasobu (aktywa)

Rodzaj
zasobu

Rodzaj
danych

Numer i nazwa zagrożenia

ZG-1

ZG-2

ZG-3

ZG-4

ZG-5

ZG-6

ZG-7

ZG-8

ZG-9

ZG-10

ZG-11

ZG-12

ZG-13

ZG-14

ZG-15

ZG-16

ZG-17

ZG-18

ZG-19

ZG-20

Pożar

Zalanie

Zanieczyszczenie

Katastrofa budowlana, poważny
wypadek

Zniszczenie urządzeń lub
nośników

Pył,
korozja, wychłodzenie

Zjawiska
klimatyczne
(np. smog, ekstremalne temperatury, wilgotność)

Zjawiska
pogodowe (np. piorun, huragan)

Powódź

Awaria systemu klimatyzacji

Utrata dostaw prądu

Utrata
możliwości
korzystania z łączy tele-
komunika-
cyjnych

Promieniowanie elektromagnetyczne

Promieniowanie cieplne

Prze­chwycenie
sygnałów
na skutek
zjawiska
interferencji

Szpiegostwo
zdalne,
terroryzm,
wandalizm

Wykorzystanie promieniowania ujawniającego (w tym podsłuch)

Kradzież nośników lub dokumentów

Kradzież urzą­dzenia

Odtworzenie z powtórnie wykorzy­stanych
nośników

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

ZS-1

Pracownicy

Pracownicy spółki

Wrażliwe

2

1

1

1

2

2

1

1

0

1

2

2

2

1

2

3

2

2

2

1

ZS-2

Najemcy

Najemcy
i członkowie ich rodzin

Wrażliwe

2

1

1

1

2

2

1

1

0

1

2

2

2

1

2

3

2

2

2

1

ZS-3

Wszelkie
działania
marketingowe

Adresaci działań marketingowych

Zwykłe

2

1

1

1

2

2

1

1

0

1

2

2

2

1

2

3

2

2

2

1

ZS-4

Kontrahenci –
najemcy lokali użytkowych

Kontrahenci –
najemcy lokali użytkowych

Wrażliwe

2

1

1

1

2

2

1

1

0

1

2

2

2

1

2

3

2

2

2

1

ZS-5

Kandydaci
do pracy

Kandydaci
ubiegający się o pracę w spółce

Zwykłe

2

1

1

1

2

2

1

1

0

1

2

2

2

1

2

3

2

2

2

1

ZS-6

Najemnicy lokali mieszkalnych

Najemcy lokali mieszkalnych

Zwykłe

2

1

1

1

2

2

1

1

0

1

2

2

2

1

2

3

2

2

2

1

ZS-7

Dłużnicy

Dłużnicy spółki

Wrażliwe

2

1

1

1

2

2

1

1

0

1

2

2

2

1

2

3

2

2

2

1

ZS-8

Skargi i wnioski

Osoby fizyczne składające skargi i wnioski

Zwykłe

2

1

1

1

2

2

1

1

0

1

2

2

2

1

2

3

2

2

2

1

ZS-9

Interesanci, klienci, petenci – rejestr osobowy

Interesanci,
klienci, petenci – zarejestrowani w rejestrach ruchów osobowych

Zwykłe

2

1

1

1

2

2

1

1

0

1

2

2

2

1

2

3

2

2

2

1

ZS-10

Korespondencja

Adresaci i nadawcy korespondencji

Zwykłe

2

1

1

1

2

2

1

1

0

1

2

2

2

1

2

3

2

2

2

1

ZS-11

Rejestr członków rad nadzorczych

Członkowie rad nadzorczych

Wrażliwe

2

1

1

1

2

2

1

1

0

1

2

2

2

1

2

3

2

2

2

1

ZS-12

Oferenci

Oferenci –
potencjalni klienci

Zwykłe

2

1

1

1

2

2

1

1

0

1

2

2

2

1

2

3

2

2

2

1

ZS-13

Archiwum

Osoby fizyczne ujęte w zasobach archiwalnych

Wrażliwe

2

1

1

1

2

2

1

1

0

1

2

2

2

1

2

3

2

2

2

1

ZS-14

Zleceniobiorcy

Zleceniobiorcy zamówień – osoby fizyczne

Zwykłe

2

1

1

1

2

2

1

1

0

1

2

2

2

1

2

3

2

2

2

1

ZS-15

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Zakładowy
Fundusz Świadczeń Socjalnych

Wrażliwe

2

1

1

1

2

2

1

1

0

1

2

2

2

1

2

3

2

2

2

1

ZS-16

Medialna baza danych

Baza dziennikarzy

Zwykłe

2

1

1

1

2

2

1

1

0

1

2

2

2

1

2

3

2

2

2

1

ZS-17

Akta spraw
sądowych

Akta spraw
sądowych

Wrażliwe

2

1

1

1

2

2

1

1

0

1

2

2

2

1

2

3

2

2

2

1

ZS-18

Opinie prawne

Opinie prawne

Zwykłe

2

1

1

1

2

2

1

1

0

1

2

2

2

1

2

3

2

2

2

1

ZS-21

ZSI

Zintegrowany
System
Informatyczny (ZSI)

Wrażliwe

2

1

1

1

2

2

1

1

0

1

2

2

2

1

2

3

2

2

2

1

ZS-22

SFK

System finansowo-księgowy

Wrażliwe

2

1

1

1

2

2

1

1

0

1

2

2

2

1

2

3

2

2

2

1

ZS-23

Teczki

Akta osobowe

Wrażliwe

2

2

2

1

1

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

1

Akta windykacyjne

Wrażliwe

2

2

2

1

1

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

1

ZS-24

Dyski twarde

Dyski twarde

Wrażliwe

2

1

1

1

2

2

1

1

0

1

2

2

2

1

2

3

2

2

2

1

ZS-25

Nośniki optyczne

Nośniki
optyczne (CD)

Wrażliwe

2

1

1

1

2

2

1

1

0

1

2

2

2

1

2

3

2

2

2

1

ZS-26

Nośniki
magnetyczne

Nośniki
magnetyczne
(flash driver)

Wrażliwe

2

1

1

1

2

2

1

1

0

1

2

2

2

1

2

3

2

2

2

1

ZS-27

Stacje robocze

Stacje robocze

2

1

1

1

2

2

1

1

0

1

2

2

2

1

2

3

2

2

2

1

Drukarki

2

1

1

1

2

2

1

1

0

1

2

2

2

1

2

3

2

1

2

1

Monitory

2

1

1

1

2

2

1

1

0

1

2

2

2

1

2

3

2

1

2

1

Klawiatury

2

1

1

1

2

2

1

1

0

1

2

2

2

1

1

1

2

1

1

1

UPS-y

2

1

1

1

2

2

1

1

0

1

2

2

2

1

1

1

2

1

1

1

ZS-28

Infrastruktura kablowa

Okablowanie
połączeniowe

2

1

1

1

2

2

1

1

0

1

2

2

2

1

1

1

2

0

1

0

Okablowanie
zasilające

2

1

1

1

2

2

1

1

0

1

2

2

2

1

1

1

2

0

1

0

ZS-29

Oprogramowanie systemowe i użytkowe

Oprogramowanie systemowe

2

1

1

1

2

2

1

1

0

1

2

2

2

2

2

2

2

0

0

2

Oprogramowanie użytkowe

2

1

1

1

2

2

2

1

0

1

2

2

2

2

2

2

2

0

0

2

Oprogramowanie antywirusowe

2

1

1

1

2

2

2

1

0

1

2

2

2

2

2

2

2

0

0

2

Oprogramowanie narzędziowe

2

1

1

1

2

2

2

1

0

1

2

2

2

2

2

2

2

0

0

2

ZS-30

Usługi
systemowe

Usługi –
zapisywanie

1

1

1

1

2

2

1

0

0

1

2

1

1

1

1

2

1

0

0

1

Usługi –
drukowanie

1

1

1

1

2

2

1

0

0

1

2

1

1

1

1

2

1

0

0

1

 

 

Usługi –
wytwarzanie

1

1

1

1

2

2

1

0

0

1

2

1

1

1

1

2

1

0

0

1

Usługi –
odczytywanie

1

1

1

1

2

2

1

0

0

1

2

1

1

1

1

2

1

0

0

1

Usługi –
przechowywanie

1

1

1

1

2

2

1

0

0

1

2

1

1

1

1

2

1

0

0

1

Usługi –
kopiowanie
(na inny nośnik)

1

1

1

1

2

2

1

0

0

1

2

1

1

1

1

2

1

0

0

1

ZS-31

Usługi on-line

Świadczenie
usług on-line

1

1

1

1

2

2

1

0

0

1

2

1

1

1

2

2

1

0

0

1

ZS-32

Dokumentacja bezpieczeństwa

Dokumentacja bezpieczeństwa

1

1

0

0

0

0

1

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

ZS-33

Lokalizacja siedzib

Lokalizacja siedziby

2

2

1

1

1

1

2

1

0

1

1

1

1

1

0

0

1

1

1

0

ZS-34

Administrator systemu

Administrator systemu

1

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ZS-35

Inspektor
ochrony danych

Inspektor ochrony danych

1

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ZS-36

Użytkownicy danych

Użytkownicy danych

1

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0