Pisemne upoważnienia do przetwarzania danych osobowych pracowników

Na marginesie wcześniejszych rozważań należy także zwrócić uwagę na art. 22[1b] § 3 Kodeksu pracy, w którym wskazano, że do przetwarzania danych osobowych szczególnej kategorii mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające pisemne upoważnienie do przetwarzania takich danych wydane przez pracodawcę. Osoby dopuszczone do ich przetwarzania są obowiązane do zachowania ich w tajemnicy.

W tej sytuacji pracodawcy powinni zadbać o wydanie pisemnych upoważnień...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem