Polityka zarządzania nośnikami wymiennymi

Zaprojektowanie systemu ochrony danych osobowych wymaga od administratora danych uregulowania wielu aspektów związanych z obiegiem dokumentów i informacji w jego organizacji. Jedną z często pomijanych, a w praktyce niezwykle istotnych, jest kwestia wymiennych nośników informacji (np. pendrive’ów). Korzystanie z takich urządzeń jest bardzo wygodne, zwłaszcza jeśli trzeba przekazać większą ilość danych, np. zdjęcia, grafiki, skany dokumentów.

Pracownicy w wielu instytucjach i firmach chętnie z nich korzystają, nie zawsze jednak uświadamiając sobie, jakie zagrożenia dla bezpieczeństwa danych może wiązać się z ich wykorzystaniem. Nierzadko zdarzają się bowiem sytuacje, kiedy takie nośniki giną, jeśli ma to miejsce w miejscu pracy, to zagrożenie naruszeniem bezpieczeństwa danych osobowych jest zazwyczaj mniejsze, niż kiedy taki nośnik zostanie zgubiony poza siedzibą administratora danych.

Ponadto nawet jeśli z nośników korzystają tylko osoby...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem