Potwierdzanie zgody metodą double opt-in

Większość dostawców narzędzi służących do prowadzenia kampanii mailingowych wymaga, aby zbieranie danych odbywało się w modelu double opt-in.

Taka metoda zbierania danych osobowych polega na tym, że osoba, której dane dotyczą, po wpisaniu w formularzu swojego adresu e-mail dostanie automatycznie wygenerowaną wiadomość z linkiem aktywującym. Dopiero po kliknięciu przez osobę, której dane dotyczą, w link aktywujący, adres e-mail znajdzie się w bazie marketingowej.

Stosowanie tej metody jest konieczne z uwagi na fakt, że dzięki niej baza adresów mailowych jest zweryfikowana. Kliknięcie w link aktywujący oznacza, że osoba, od której zbierane są dane, podała prawdziwy adres e-mail, ma do niego dostęp i z niego korzysta.

Jest to o tyle istotne, że w niezweryfikowanych bazach często znajdują się błędne adresy mailowe albo takie, z których nikt już nie korzysta. W takim przypadku wartość marketingowa bazy jest niewielka.

Co gorsze, w takich nieweryfikowanych bazach marketingowych mogą znajdować się tzw. spamtrapy – fałszywe adresy mailowe, które dostawcy skrzynek mailowych (np. Interia, WP, Onet, O2, Gmail) tworzą po to, by móc „wyłapywać” domeny osób prowadzących nielegalny mailing. Korzystanie z bazy, w której znajdują się spamtrapy, może spowodować, że dostawcy skrzynek pocztowych zablokują ruch...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem