Powierzać czy udostępniać dane osobowe bankom, ubezpieczycielom, związkom zawodowym?

Szczegółowe omówienie, czym jest udostępnienie danych osobowych, a czym powierzenie ich przetwarzania wraz z przedstawieniem zasad, które pozwalają na odróżnienie tych dwóch sytuacji, zostało ujęte w artykule pt. „Udostępnienie a powierzenie danych osobowych – na czym polega różnica”. Natomiast w tekście pt. „Czy z firmą szkoleniową i w wypadku dodatkowej opieki medycznej trzeba zawrzeć umowę powierzenia?” omówiono szczegółowo kryteria pozwalające administratorom danych podjąć decyzję, czy w konkretnym przypadku udostępniają dane osobowe podmiotowi, który staje się ich nowym, osobnym administratorem danych, czy też muszą zawrzeć umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Jak zostało to wskazane w powołanej publikacji, taką decyzję administrator danych powinien podjąć po szczegółowej analizie stanu faktycznego i ustaleniu, czy w konkretnej sytuacji przekazuje dane osobowe innemu administratorowi danych, który będzie samodzielnie ustalać zakres i cel...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem