Powierzenie obsługi fanpage’a na Facebooku zewnętrznemu podmiotowi – co należy zawrzeć w umowie?

W przypadku, kiedy administrator danych zdecyduje się zlecić prowadzenie firmowego fanpage’a zewnętrznemu podmiotowi, powinien zadbać o zawarcie odpowiedniej umowy powierzenia przetwarzania danych. W takiej sytuacji umowa powierzenia powinna spełnić wymogi określone w art. 28 RODO. Mając jednak na uwadze powołany wyżej art. 29 RODO, zgodnie z którym podmiot przetwarzający przetwarza dane osobowe wyłącznie na polecenie administratora, warto zadbać o dokładne dokumentowanie tych poleceń. Jest to o tyle istotne, że wynika z przepisu art. 28 ust. 3a RODO: podmiot przetwarzający „przetwarza dane osobowe wyłącznie na udokume...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem