Powołanie zespołu audytu

Przeprowadzenie audytu wymaga synchronizacji przedsięwzięć zespołu audytu oraz umożliwienia mu wykonania swoich zadań. Aby właściwie umocować zespół audytu oraz powiadomić personel organizacji o konieczności podporządkowania się pracy zespołu, kierownik obowiązkowo musi wydać stosowne w tym zakresie zarządzenie.

Zarządzenie o powołaniu zespołu audytu powinno zawierać:

  • podstawę prawną przeprowadzenia audytu,
  • nazwę i adres podmiotu audytowanego,
  • nazwę i adres podmiotu przeprowadzającego audyt,
  • zakres i obszar działania zespo...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem