Pozyskiwanie danych osobowych za pomocą Lead Ads na Facebooku

Facebook Lead Ads służy do pozyskiwania leadów. Na polskiej stronie Facebooka ta forma postów nazywana jest „reklamą kontaktową”. Jest to bowiem połączenie postu reklamowego z formularzem pozyskującym dane kontaktowe użytkownika lub także inne informacje od niego. Można w Lead Ads zamieścić małą ankietę, jeśli chce się w ten sposób przeprowadzić badania marketingowe. W najprostszej i najbardziej popularnej wersji Lead Ad działa w następujący sposób:

  1. Użytkownikowi wyświetla się zaprojektowany przez reklamodawcę post reklamowy.
  2. Po kliknięciu na reklamę użytkownikowi wyświetla się formularz, w którym automatycznie wypełnione są jego dane, które podał przy zakładaniu konta na Facebooku (imię, adres e-mail, numer telefonu).
  3. Kolejne kliknięcie lub kilka kliknięć powoduje przesłanie danych osobowych użytkownika do reklamodawcy. Reklamodawca w prosty sposób buduje bazę e-maili lub telefonów.

Niestety, tak prosty proces pozyskiwania danych osobowych nie będzie w pełni zgodny z RODO. Powyższe dwa kliknięcia mogą nie wystarczyć do tego, by być pewnym, że użytkownik wyraził pełną i świadomą zgodę na przetwarzanie swoich danych w celach reklamowych. RODO wymaga, by zgoda wyrażana była w sposób aktywny, a więc formularze, które wypełniają się samodzielnie (auto­matycznie, domyślnie), mogą zostać zakwestionowane. Wystarczy jednak, że odpowiednio sformułuje się teksty pojawiające się na kolejnych ekranach Lead Ads’a, a proces ten będzie o wiele bardziej przejrzysty dla użytkownika. Jeśli dodatkowo użyje się checkboxów, zgoda stanie się już zupełnie wyraźna i niekwestionowana.

Pierwszy ekran Lead Ads’a

Jeśli chce się legalnie pozyskiwać adresy do wysyłki kampanii e-mailingowej, trzeba mieć na to zgodę odbiorców docelowych. Jeśli planuje się marketing telefoniczny (rozmowy, kampanię SMS), również trzeba mieć na to zgodę. Dlatego zaleca się, by zadbać o to, aby odbiorca świadomie wyraził zgodę na używanie jego danych. Dobrze jest wskazać już w pierwszym poście, że ma się zamiar później komunikować się z klientem z wykorzystaniem e-maile’a lub telefonu.
Użytkownik Facebooka wie więc, że wchodzi na obszar udostępniania danych. Nie zalecam „kuszenia” użytkowników gratisem (darmowym e-bookiem, webinarem, rabatem na pierwsze zakupy) do podania swoich danych bez odebrania od nich świadomych zgód.

Facebook zachęca[1], aby formułując content reklamowy w Lead Ads’ie, podać więcej tekstu niż w przypadku tradycyjnej reklamy. Przykładowo, jeśli reklama dotyczy promocji, trzeba określić jasno, że aby z niej skorzystać, należy przesłać dane kontaktowe na cele późniejszego otrzymywania ofert. Wskazanie od razu, że użytkownik w zamian za podanie swoich danych otrzyma jakiś bonus (rabat, e-book, specjalną ofertę), jest pożądane nie tylko dla większej skuteczności call to action. Przy okazji powoduje, że odbiorca wie, iż jego dane osobowe będą wykorzystywane na cele marketingowe.

Regulamin Facebook Lead Ads

W formularzu Lead Ads można opcjonalnie wstawić treść regulaminu. Facebook podaje domyślną treść, jednak nie jest ona wystarczająca z punktu widzenia RODO. Aby ograniczyć liczbę kliknięć, których wymaga się od użytkownika, najlepiej w tym miejscu powtórzyć informacje, na jakie cele zbiera się dane od klienta. Można przykładowo wpisać:

Podajesz swoje dane, aby otrzymywać od xyz.pl informacje o promocjach sprzedawanych produktów. Dane możesz edytować. Jeśli się zgadzasz, zatwierdź formularz (przycisk „next”).

albo:

W zamian za subskrypcję na e-maila i telefon ofert oraz informacji o promocjach od xyz.pl otrzymasz rabat 5% na pierwsze zamówienie. Zgadzasz się?

Checkboxy na Facebooku

Od maja 2016 r. Facebook daje możliwość dołączenia do regulaminu Lead Ads także checkbox’ów (w Add Custom Disclaimer). Zaleca się zastosowanie checkboxów, ponieważ:

według przepisów lepiej byłoby, gdyby pozyskiwało się osobną zgodę na wykorzystywanie adresu e-mail, a osobną na marketing telefoniczny,

zgoda w formie checkboxów będzie niewątpliwie zgodą wyraźną, świadomą i niezaprzeczalną.

Checkboxy nie muszą być skomplikowane, mogą przyjąć formę:

Jeśli zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych osobowych, zatwierdź odpowiednie pola w formularzu:

przesyłanie na mój e-mail informacji handlowych,

marketing na mój numer telefonu.

Facebook daje możliwość wyboru, czy checkboxy są obowiązkowe, czy nie (Is user consent required?). W świetle RODO powinno pozyskać się wyraźną, osobną zgodę na marketing e-mailowy lub telefoniczny. Jeżeli więc pozostawi się któryś z checkboxów opcjonalny, a nie zostanie on zaznaczony przez użytkownika, nie powinno używać się tego rodzaju danych.

Sugeruję zastosowanie checkboxa e-mailowego jako obowiązkowy (bez jego zaznaczenia formularz się nie wyśle), a telefonicznego jako opcjonalny (lepiej nie uzyskać numeru telefonu, ale mieć e-maila, niż nic nie mieć). Jeżeli firmie zależy bardziej na pozyskiwaniu numerów telefonu, można zrobić odwrotnie.

Podsumowując: zastosowanie checkboxów daje największe bezpieczeństwo pod względem prawnym. Nikt nie zarzuci, że przetwarza się dane bez świadomie wyrażonej zgody użytkownika. Skoro Facebook udostępnił taką opcję, zalecam korzystanie z niej.

Ponieważ RODO wskazuje, że zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być wyrażona poprzez czynność (a nie tylko poprzez akceptację określonego tekstu check-­boxem), można również zaryzykować tezę, że kliknięcie dwa razy w przycisk „Next” wyświetlający się w formularzach Lead Ads będzie już wystarczająco świadomą i aktywną zgodą. W takim przypadku trzeba jednak wyjątkowo starannie zadbać o teksty, które pojawiają się na kolejnych ekranach. Użytkownik nie może mieć wątpliwości, co robi. Trzeba jednak bardzo wyraźnie zaznaczyć, że pobiera się dane dotyczące użytkownika, które posiada Facebook i jakie są cele dalszego wykorzystania tych danych.

Polityka prywatności

Facebook wymaga, aby wkleić w formularzu Lead Ads swoją politykę prywatności. Można wykorzystać to miejsce
na spełnienie swoich obowiązków informacyjnych, których wymaga RODO. Istotne jest jednak, by link do polityki
był wyraźny i łatwo zauważalny dla użytkownika.

Podsumowanie

Jeśli tworzy się Lead Ads, powinno pozyskać się wyraźną zgodę użytkownika na przekazanie danych osobowych.

Bardzo ważna jest treść pierwszego posta zachęcającego do podania swoich danych. Jeśli zasygnalizuje się tam, że chodzi o „transakcję wymienną”, tj. podanie swoich danych osobowych w zamian za określone korzyści, łatwiej udowodni się, że zgoda została wyrażona w świadomy sposób.

Dobrym pomysłem jest zastosowanie checkboxów, aby pozyskać osobną zgodę na e-mail marketing, a osobną na komunikację telefoniczną. Jeśli chce się pozyskać obie te dane i proponuje się określoną korzyść (rabat, e-book itd.) tylko za łączne udostępnienie obu tych informacji, trzeba wskazać to wyraźnie, aby użytkownik nie miał wątpliwości. Nie wolno „wymuszać” obu tych informacji, uniemożliwiając kontynua­cji wypełnienia formularza. Lepiej wyjaśnić wszystko w sposób transparentny. Wówczas nie będzie się miało wątpliwości, czy pozostaje się w zgodzie z RODO.

Polityka prywatności nie jest obowiązkowa w świetle RODO. Można jednak wykorzystać przeznaczoną na ten cel rubrykę w Lead Ads dla spełnienia obowiązków informacyjnych wobec użytkowników.            

 

[1] Zob. //www.facebook.com/business/help/4352703166­58768?helpref=related