Pozyskiwanie zgód przez stronę www i sklep internetowy według wytycznych RODO

Rynek e-commerce jest jednym z pierwszych, którego najmocniej dotyka wprowadzenie nowej ustawy o ochronie danych osobowych – RODO.

Obecne systemy informatyczne wykorzystujące największe platformy e-commerce w Polsce i na świecie opierają swoje działania na skomplikowanych algorytmach przewidywania i profilowania klientów, a e-marketing czerpie informacje zebrane w bazach CRM. Stąd właściciele oraz menedżerowie zarządzający e-sklepami, działami sprzedaży patrzą z pewnym niepokojem na rozwój sytuacji, w szczególności w kontekście wersji RODO rozbudowanej na branże sprzedaży internetowej, czyli e-Privacy, której przypuszczalnie nie uda się wprowadzić w tym samym czasie co RODO w UE.

Przepisy RODO wpłynęły na:

 • regulamin e-sklepu,
 • politykę prywatności,
 • działania remarketingowe,
 • politykę cookies,
 • znaczenie privacy by design i default dla e-sklepów.

Rozporządzenie ma na celu zabezpieczenie prywatności użytkowników internetu, aplikacji mobilnych, którzy często nie wiedzą, co dzieje się z ich danymi oraz w jaki sposób są one przetwarzane. Z perspektywy bezpieczeństwa propozycja zmian jest jak najbardziej słuszna i ma spowodować, że klienci będą czuć się bezpieczniej, korzystając na co dzień z zasobów internetu, który stał się już głównym kanałem komunikacji, zakupów, pozyskiwania informacji wielu ludzi na świecie.

Regulamin e-sklepu

Obecnie informacja o ochronie danych osobowych w sklepie internetowym jest zawarta w regulaminie sklepu albo osobnym dokumencie, jakim jest polityka prywatności. Z informacji zawartych w tych dokumentach jasno wynika np.: kto jest administratorem danych osobowych, w jakim celu są one przetwarzane, w jakim terminie konsument powinien zapłacić za zakupiony towar oraz gdzie należy się zwrócić, jeżeli użytkownik chce usunąć dane osobowe z bazy danego e-sklepu. Treść tego dokumentu powinna być zapisana w taki sposób, aby była w pełni zrozumiała
dla przeciętnego „Kowalskiego”, dodatkowo musi być podzielona na sekcje, tak aby lektura regulaminu lub odnalezienie interesujących informacji nie sprawiały problemów konsumentowi.

Zgodnie z RODO w regulaminie, oprócz informacji, które są obecnie wymagane, należy dodatkowo jednoznacznie określić:

 • na jaki okres dane osobowe będą archiwizowane przez przedsiębiorcę – jest to bardzo ważny punkt, ponieważ klient musi być świadomy, czy e-sklep planuje wykorzystywać je tylko do realizacji zamówienia, czy może także w celach statystyczno-analitycznych i w związku z tym przechowywać je przez 2 czy 5 lat;
 • gdzie należy złożyć skargę, jeżeli przedsiębiorca narusza ustawę o ochronie danych osobowych;
 • do kogo zwrócić się, aby skorzystać z opcji bycia zapomnianym;
 • czy dane będą transferowane do krajów poza UE (bardzo ważna kwestia w kontekście posiadania serwerów np. poza krajami Unii Europejskiej);
 • jakie dane osobowe klienta sklepu będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w formie profilowania; co ważne, przetwarzanie danych niezbędnych do profilowania będzie możliwe wyłącznie po wcześniejszym wyrażeniu przez klienta zgody np. w formie checkboxa lub kliknięcia w odpowiedni przycisk z akceptacją w treści e-maila – nie wystarczy samo odczytanie treści e-maila, musi być fizyczna reakcja ze strony użytkownika.

Polityka prywatności

Obecnie informacja o ochronie danych osobowych może być zapisana albo w regulaminie, albo w polityce prywatności. Po wprowadzeniu RODO każdy e-sklep będzie zobowiązany do stworzenia dokumentu polityki prywatności, w którym należy przedstawić wszystkie informacje na temat celu, miejsca oraz sposobu przetwarzania danych. Co ważne, polityka prywatności nie jest miejscem zbierania zgód.

Przykładowe najważniejsze zapisy polityki prywatności

 • Dokładne dane firmy:

 XYZ Sp. z o.o. z siedzibą w A przy ul. B, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 12345678 przez Sąd Rejonowy w C, Wydział D Gospodarczy KRS, identyfikująca się numerem NIP: 123-456-78-99, kapitał zakładowy: 50 000 zł, zwana dalej administratorem.

 • Jakie dane i w jaki sposób są zbierane – jest to wersja uproszczona, w praktyce każdy sklep będzie musiał sam dostosować tę część do wewnętrznych procesów, które istnieją w organizacji:

Każdorazowo cel, zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez administratora wynikają ze zgody klienta lub przepisów prawa oraz doprecyzowywane są w wyniku działań podejmowanych przez klienta w sklepie internetowym lub w ramach innych kanałów komunikacj...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem