Pracownicze Plany Kapitałowe a RODO

Od 1 stycznia 2019 r. weszła w życie ustawa o Pracowniczych Planach Kapitałowych (zwane dalej: PPK), na mocy której został stworzony system pozwalający na systematyczne gromadzenie oszczędności przez pracowników, z przeznaczeniem na wypłatę po osiągnięciu przez nich 60. roku życia oraz na inne cele określone w ustawie, np. na wypadek ciężkiej choroby pracownika lub członków jego najbliższej rodziny. PPK są wdrażane stopniowo, w zależności od liczby pracowników w danej organizacji. Ustawa przewiduje określone terminy do wdrożenia PPK dla poszczególnych pracodawców. Ostatni etap wdrożenia PPK został przewidziany na 23 kwietnia 2021 r., kiedy to PPK będą musieli wprowadzić wszyscy pracodawcy, którzy do tej pory jeszcze tego nie zrobili (czyli pracodawcy zatrudniający poniż...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem