Prawo do ograniczenia przetwarzania

Artykuł 18 RODO wprowadza szczegółowe warunki, w których podmiot danych może żądać ograniczenia przetwarzania jego danych. Prowadząc audyt organizacji pod kątem RODO, należy zadbać o to, by takie ograniczenie przetwarzania było możliwe.

W większości przypadków ograniczenie przetwarzania będzie polegało na zaprzestaniu „czynności przetwarzania”, tj. np. wysyłania wiadomości do użytkownika, zbierania informacj...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem