Prawo do sprostowania i uzupełnienia danych

Na gruncie art. 16 RODO każdy podmiot danych ma prawo żądać, by jego dane przetwarzane przez administratora zostały sprostowane lub uzupełnione. Sens tego przepisu raczej nie budzi wątpliwości. Administrator powinien jedynie zapewnić wewnętrzną procedurę realizacji takich próśb (np. przez dział obsługi klienta).