Problemy prawne z wydawaniem zaświadczeń lekarskich

Zaświadczenia lekarskie wystawia się w celu zapewnienia zabezpieczenia społecznego oraz zarządzania systemami i usługami zabezpieczenia społecznego. Przetwarzanie danych przez podmiot, który wydaje zaświadczenia, odbywa się więc na podstawie przesłanki wskazanej w art. 9 ust. 2 lit. h RODO w związku z np. art. 54 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Należy przy tym zauważyć, iż na mocy obowiązujących przepisów również pracodawca jest uprawniony otrzymać stosowne zaświadczenie dotyczące jego pracownika. Chodzi tutaj jednak o możliwość uzyskania tylko informacji wskazanych w zaświadczeniu. Pracodawca nie może przy tym wymagać od pracownika, aby ten przedstawił szczegółowe wyniki swoich badań, stanowiące podstawę do wydania zaświadczenia.

Co w wypadku, gdy farmaceuta pomylił leki i chce otrzymać z przychodni bądź od lekarza dane pacjenta, by się z ni...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem