Problemy prawne z wydawaniem zaświadczeń lekarskich

Zaświadczenia lekarskie wystawia się w celu zapewnienia zabezpieczenia społecznego oraz zarządzania systemami i usługami zabezpieczenia społecznego. Przetwarzanie danych przez podmiot, który wydaje zaświadczenia, odbywa się więc na podstawie przesłanki wskazanej w art. 9 ust. 2 lit. h RODO w związku z np. art. 54 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Należy przy tym zauważyć, iż na mocy obowiązujących przepisów również pracodawca jest uprawniony otrzymać stosowne zaświadczenie dotyczące jego pracownika. Chodzi tutaj jednak o możliwość uzyskania tylko informacji wskazanych w zaświadczeniu. Pracodawca nie może przy tym wymagać od pracownika, aby ten przedstawił szczegółowe wyniki swoich badań, stanowiące podstawę do wydania zaświadczenia.

Co w wypadku, gdy farmaceuta pomylił leki i chce otrzymać z przychodni bądź od lekarza dane pacjenta, by się z nim skontaktować

Przychodnia bądź lekarz powinni takie dane udostępnić. Przetwarzać dane można bowiem, o ile jest to niezbędne m.in. do celów zapewnienia opieki zdrowotnej bądź leczenia. Pojawia się więc tutaj nadrzędny interes, jakim jest ratowanie zdrowia bądź zdrowia pacjenta, który otrzymał nieprawidłowy lek. Lekarz farmaceuta jest przy tym podmiotem zobowiązanym do zachowania tajemnicy zawodowej