Procedura dla działu HR w wypadku wpłynięcia CV, gdy nie jest przeprowadzany nabór

Częstą praktyką wśród osób poszukujących pracy jest wysyłanie CV do różnych pracodawców, nawet jeśli ci nie prowadzą naboru na dane stanowisko lub w ogóle nie prowadzą rekrutacji pracowników. W takiej sytuacji u pracodawcy mogą pojawić się wątpliwości, jak powinien się zachować i co zrobić z tak otrzymanymi dokumentami. Niejednokrotnie zdarza się bowiem, że mimo nieprowadzonego naboru CV kandydata jest tak ciekawe, że pracodawca jest gotowy go zatrudnić albo ma świadomość, że w najbliższym czasie będzie potrzebował takiego pracownika i w niedalekiej przyszłości chciałby się skontaktować z taką osobą.

Analizując taką sytuację, należy wskazać przede wszystkim, że dane kandydatów do pracy co do zasady przetwarzane są na podstawie ich zgody. Przepisy Kodeksu pracy (art. 22[1] § 1), wyraźnie wskazują, jakich danych może żądać pracodawca od pracownika w procesie rekrutacji. Jeżeli natomiast pracodawca nie prowadzi naboru pracowników, to dane kandydata mogą być przetwarzane na podstawie jego zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w CV dla celów przyszłych naborów na wolne stanowiska pracy.

Warto przy tym za...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem