Procedura kopiowania dokumentów tożsamości

Administrator, kopiując dokument tożsamości, powinien przede wszystkim odpowiedzieć sobie na pytanie, czy pozyskane przez niego dane są mu w istocie niezbędne z uwagi na cele, dla których dane są przetwarzane. Musi bowiem pamiętać o zasadzie minimalizacji przetwarzania danych. Dokumenty tożsamości obejmują bardzo szeroki zakres danych i tak naprawdę mało który administrator jest uprawniony do przetwarzania ich wszystkich. Oczywiście, o ile przepis prawa umożliwi przetwarzanie przez administratora wszystkich danych zawartych w dokumentach tożsamości, takie przetwarzanie będzie legalne.

Informacje zawarte w dowodzie osobistym, np. kolor oczu czy wizerunek, nie będą co do zasady potrzebne przedsiębiorcy podpisującemu umowę z daną osobą fizyczną. Możliwe będzie spisanie z dowodu imienia, nazwiska czy adresu. Wykonanie jednak kserokopii dowodu osobi...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem