Procedura przeglądu i aktualizacji polityki bezpieczeństwa

Procedura jest jedynie propozycją zapisów. Przedstawione wytyczne powinny być dostosowane do struktury firmy i wykonywanych operacji przetwarzania danych.

Polityka bezpieczeństwa podlega regularnemu przeglądowi pod kątem przydatności, adekwatności i skuteczności, nie rzadziej niż raz do roku.

Przeglądu dokonuje inspektor ochrony danych.

Polityka bezpieczeństwa podlega aktualizacji każdorazowo w przypadku:

  • likwidacji, utworzenia lub zmiany zawartości informacyjnej zbioru,
  • zmiany lokalizacji zbioru,
  • zmiany opiekuna zbioru lub przekazaniu zbioru innemu uprawnionemu do zarządzania zbiorem pracownikowi spółki,
  • z...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem