Procedura wykonywania prac serwisowych i konserwacji systemu oraz nośników informacji służących do przetwarzania danych osobowych

1.  Przeglądy i konserwacje systemu oraz nośników informacji służących do przetwarzania danych mogą być wykonywane jedynie przez osoby posiadające upoważnienie wydane przez administratora danych.

2.  Wszelkie prace związane z naprawami i konserwacją systemu informatycznego przetwarzającego dane osobowe muszą uwzględniać zachowanie wymaganego poziomu zabezpieczenia tych danych przed dostępem do nich osób nieupoważnionych, w szczególności poprzez bezpośredni nadzór prowadzony przez administratora systemu.

3.  W przypadku uszkodzenia zestawu komputerowego nośniki danych, na których są przechowywane dane osobowe, powinny zostać zabezpieczone przez administratora systemu.

4.  W przypadku koniecz...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem