Profilowanie, które prowadzi do automatycznych poważnych decyzji

Prawidłowe odczytanie regulacji art. 22 RODO prowadzi do wniosku, że RODO nie zakazuje profilowania. Zakazane jest jedynie wykorzystanie profilowania do procesu, który spełnia następujące trzy warunki:

  • proces opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych konkretnej osoby,
  • proces ten prowadzi do podjęcia decyzji wobec tej osoby,
  • decyzja ta wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub inne podobnie istotne skutki.

Trzeba zatem wyjaśnić, co oznaczają pojęcia „skutki prawne” oraz „inne podobnie istotne skutki”.

W świetle RODO zakazane jest profilowanie, które prowadzi do:

automatycznego podejmowania decyzji, które wywołują skutki prawne – chodzi tu o takie sytuacje, w których profilowanie wprost prowadzi do zmiany treści umowy w zależności od tego, kto miałby ją podpisać; przykładem mogą być automatyczne:

  • ustalenie wyższej (lub niższej) składki ubezpieczeniowej,
  • odmowa udzielenia kredytu,
  • sprzedaż tego samego produktu za wyższą (lub za niższą, np. z rabatem) cenę;
  • automatycznego podejmowania decyzji, które prowadzą do podobnych skutków – tutaj chodzi przede wszystkim o sytuacje, które mogą prowadzić do dyskryminacji; są to przykładowo:
  • blokowanie ofert zakupu domów w danej dzielnicy osobom innej rasy niż biała,
  • oferowanie tych samych produktów po różnych cenach w zależności od lokalizacji odbiorcy albo w zależności od „historii” użytkownika (np. niższa cena dla nowych klientów, a wyższa dla osób, które odwiedziły już kiedyś daną stronę www).

Żaden z powyższych zakazów nie obejmuje zwykłego profilowania, które prowadzi do wyświetlania komunikatu reklamowego (banera, wiadomości e-mail itd.) naj­lepiej dopasowanego do preferencji użytkownika (przy założeniu, że dobór reklamy do użytkownika nie powoduje dyskryminacji). Z powyższego płynie więc wniosek, że
zwykłe profilowanie, jakie stosuje większość firm w branży e-commerce, nie jest wprost przez RODO zakazane.

Dodatkowo istnieją dwie furtki, które spowodują, że wykorzystanie skutków profilowania będzie możliwe nawet w powyżej wymienionych sprawach.

Jeśli do procesu podejmowania decyzji zostanie dodany czynnik ludzki – wtedy decyzja nie będzie już podejmowana automatycznie. Profilowanie może pozostać automatyczne, jednak ostatecznie podejmowana decyzja już taka nie będzie. Trzeba jednak pamiętać, że chodzi tu o rzeczywisty wkład człowieka  w podejmowanie decyzji. Nie wystarczy „posadzenie przy komputerze człowieka”, jeśli jego rolą będzie klika­nie jedynie w to, co podpowie mu system.

Przykład zastosowania czynnika ludzkiego, który spowoduje, że profilowanie będzie dozwolone: W syste­mie do e-mail marketingu istnieje mechanizm anty­spamowy, którego zadaniem jest wyłapywanie kont (adresów e-mail) podejrzanych o bycie źródłem spamu. Mechanizm ten na podstawie analizy wielu czynników może zablokować konkretne konto, uniemożliwić dalsze wysyłanie wiadomości e-mail z tego adresu, a następnie w ogóle usunąć to konto z sytemu. Narzędzie to będzie dozwolone, jeśli mechanizm antyspamowy spowoduje jedynie blokadę „podejrzanego” konta, a następnie użytkownik zostanie poproszony o wyjaśnienia, a ostateczną decyzję o ewentualnym usunięciu konta z systemu podejmie człowiek na podstawie powyższych wyjaśnień. Wówczas decyzja wywołująca skutki prawne (decyzja o usunięciu konta) nie zostanie podjęta automatycznie, lecz podejmie ją człowiek.

Jeśli poprosi się obserwowanych użytkowników o zgodę na profilowanie. Zgoda ta nie musi być pisemna, ale musi być wyraźna i świadoma.

Przykład

W momencie gdy ktoś zakłada profil w portalu, który pośredniczy w rezerwacji noclegów turys­tycznych, można wyświetlić komunikat, iż historia przeglądania ofert noclegów oraz historia dokonywanych rezerwacji jest analizowana przez właściciela portalu, a następnie na tej podstawie konstruowane są poszczególne kolejne oferty wyświetlane w tymże portalu. Historia przeglądania i rezerwacji wpływa na wysokość oferowanych cen w ten sposób, że dla stałych klientów, ceny te są znacznie niższe. W komu­nikacie podany jest link do regulaminu, który szczegółowo określa zasady przyznawania rabatów. Jeśli użytkownik zaakceptuje powyższy komunik...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem