Profilowanie w automatycznym e-mailingu a RODO – rozwiązania najczęstszych problemów

Definicja profilowania i szczegółowe informacje związane z podstawami prawnymi dopuszczalności stosowania przetwarzania danych osobowych w zakresie profilowania zostały omówione w dziale pt. „Najczęstsze błędy w profilowaniu w remarketingu w kontekście RODO”. W tej części publikacji zostaną omówione praktyczne kwestie związane z prowadzeniem przez administratora danych automatycznego e-mailingu i możliwości prawnych zastosowania profilowania w tym zakresie.

Prowadzenie automatycznego e-mailingu jest bardzo popularnym narzędziem marketingowym. Jego wykorzystanie pozwala na bezpośrednie dotarcie do osoby potencjalnie zainteresowanej ofertą sprzedawcy. Wysoka skuteczność prowadzonej w ten sposób sprzedaży powoduje, iż wielu przedsiębiorców decyduje się na wykorzystanie tego narzędzia do promocji swoich towarów i usług. Należy jednak pamiętać, że prowadzenie automatycznego e-mailingu pociąga za sobą konieczność spełnienia wymogów przepisów prawa, w tym RODO, co, jak pokazuje praktyka, ciągle budzi wątpliwości sprzedawców i specjalistów od marketingu, a także jest przyczyną licznych problemów, jakie mogą się pojawić w kontekś­cie możliwości prowadzenia automatycznego e-mailingu w sposób poprawny i legalny.

Podstawy prawne prowadzania automatycznego e-mailingu

Analizując podstawy prawne dopuszczalności prowadzania automatycznego e-mailingu, należy wskazać, że zgodnie z art. 10 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204) zakazane jest przesyłanie niezamówionej informacji handlowej skierowanej do oznaczonego odbiorcy będącego osobą fizyczną za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej. Natomiast informację handlową uważa się za zamówioną, jeżeli odbiorca wyraził zgodę na otrzymywanie takiej informacji, w szczególności udostępnił w tym celu identyfikujący go adres elektroniczny.

Powyższe oznacza, że na prowadzenie automatycznego e-mailingu, w tym na wykorzystanie do tego procesu profilowania, administrator danych musi mieć zgodę osoby, której dane dotyczą.

Dodatkowo zgodnie z art. 4 powołanej wyżej ustawy: jeżeli ustawa wymaga uzyskania zgody usługobiorcy, stosuje się przepisy o ochronie danych osobowych. W tej sytuacji do oceny poprawności, czy zgoda na wykorzystanie automatycznego e-mailingu, zastała wyraż...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem