Prowadzenie rekrutacji online a RODO

Podczas rekrutacji pracowników pracodawcy bardzo często korzystają ze specjalnie utworzonych w tym celu portali internetowych. Od tego, czy taki portal umożliwia wyłącznie zamieszczanie na nim ogłoszeń rekrutacyjnych, czy również przetwarza dane osobowe osób aplikujących, zależy, czy pracodawca powinien zawrzeć z portalem umowę powierzenia przetwarzania danych. Jeżeli portal nie przetwarza danych, a kandydat do pracy w istocie przesyła dane bezpośrednio pracodawcy, pracodawca nie musi zawierać z takim portalem umowy powierzenia przetwarzania danych.

Umieszczając ogłoszenie na portalu, pracodawca musi pamiętać, iż to on jest administratorem danych osobowych, a więc konieczne będzie spełnienie przez niego obowiązku informacyjnego, czyli poinformowanie kandydata do pracy o kwestiach wskazanych w art. 13 RODO. Należy tutaj podkreślić, iż nie można prowadzić rekrutacji ukrytych, nie podając danych administratora – kandydat nie ma wówczas wiedzy, jaki podmiot zbiera jego dane osobowe i wobec jakiego podmiotu może realizować swoje prawa.

Możliwe jest natomiast zlecenie rekrutacji agencji zatrudnienia. Wówczas to agencja jest administratorem danych osobowych, a pracodawca przez pewien czas może być zupełnie anonimowy. Dopiero gdy agencja zakwalifikuje określonych kandydatów do dalszego etapu rekrutacji, odbywającego się już u pracodawcy, pracodawca powinien spełnić swój obowiązek informacyjny wobec tych osób. Należy przy tym zauważyć, iż Urząd Ochrony Danych Osobowych w swoim poradniku dla pracodawców dotyczącym ochrony danych osobowych w miejscu pracy wymaga uzyskania zgody kandydatów na przekazanie ich danych przez agencję potencjalnemu przyszłemu pracodawcy.

Zakres danych, jakich można żądać od rekrutowanych online pracowników, nie różni się od zakresu danych osób rekrutowanych w sposób tradycyjny. Pracodawca może więc od osoby ubiegającej się o zatrudnienie żądać podania
następujących danych:

  • imię (i...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem